Ar Eiropas Savienības fondu finansējumu veicina lielo pilsētu sasaisti ar Eiropas transporta infrastruktūras tīklu

Satiksmes ministrija

Ar Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansējumu Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas periodā septiņās valstspilsētās tiek īstenoti transporta infrastruktūras uzlabošanas projekti, kas veicina pilsētu sasaisti ar Eiropas transporta infrastruktūras tīklu (TEN-T), vienlaikus uzlabojot pilsētvidi un reģionu konkurētspēju.

Transporta infrastruktūras uzlabošanas projektu īstenošanai septiņās valstspilsētās piešķirts ES fondu finansējumu vairāk nekā 49,75 milj. eiro apmērā. Projektu ietvaros tiek izbūvētas jaunas maģistrālās ielas vai attīstīti esošie maršruti, lai tranzīta un kravas transporta plūsmu novirzītu no pilsētas centra un atdalītu no sabiedriskā transporta plūsmām.  Līdz šim jau ir izbūvēti 23,19 km alternatīvi maršruti vai pārbūvēti esošie maršruti Daugavpils, Jelgavas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils un Jēkabpils pašvaldībās. Savukārt līdz 2023. gada beigām papildus tiks izbūvēti vēl 3,15 km transporta infrastruktūras maršruti Liepājā un Valmierā.

Latvijas pilsētu transporta infrastruktūras savienojums ar vienoto Eiropas infrastruktūras tīklu ir būtisks priekšnoteikums uzņēmējdarbības attīstībai un reģionu konkurētspējas veicināšanai, vienlaikus intensīva tranzīta un kravas transporta plūsma ievērojami noslogo pilsētu ielas, radot vides piesārņojumu un troksni. Izbūvējot jaunas maģistrālās ielas vai attīstot esošos maršrutus, tranzīta un kravas transportam tiek izveidota kvalitatīva transporta infrastruktūra, kas nodrošina savienojumu ar Eiropas transporta infrastruktūru. Papildu ieguvums ir arī iedzīvotājiem, jo novirzot kravas transporta plūsmu no pilsētas centra un blīvi apdzīvotām pilsētas daļām, satiksme kļūst drošāka, samazinās trokšņa līmenis un gaisa piesārņojums.

Plānots, ka atbalsts pilsētu transporta infrastruktūras sasaistei ar Eiropas transporta infrastruktūras tīklu tiks turpināts arī ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas periodā. Projektu ietvaros paredzēta nacionālās nozīmes centru maģistrālo ielu un esošo maršrutu attīstība, tādējādi nodrošinot atsevišķu pilsētu daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar TEN-T tīklu. 

Vairāk informācijas par ES fondiem un atbalsta jomām 2014.-2020. gada plānošanas periodā Satiksmes ministrijas mājas lapā: https://www.sam.gov.lv/lv/2014-2020gada-planosanas-periods-0 

TEN-T ir ES dzelzceļa, iekšējo ūdensceļu, auto, jūras, gaisa un multimodālā transporta infrastruktūras vienots tīkls. Tā mērķis ir izveidot transporta infrastruktūru un savienojumus, kas stiprina vienoto tirgu, nodrošina preču un cilvēku netraucētu plūsmu, kā arī veicina izaugsmi, jaunu darbavietu rašanos un ES konkurētspēju. Pamattīkls Latvijā ir ziemeļu-dienvidu virzienā Ainaži–Rīga–Grenctāle un rietumu-austrumu virzienā Ventspils–Rīga–Jēkabpils. Vairāk informācijas par TEN-T: https://lvceli.lv/celu-tikls/celu-kartes/tent-t-autocelu-tikls/