KP sagatavojusi vadlīnijas par piemērotā naudas soda sadales kārtību un uzņēmējiem paredzētu finanšu pašnovērtējuma rīku

Konkurences padome (KP) tirgus dalībniekiem ir izstrādājusi vadlīnijas, kuru mērķis ir izskaidrot ar KP lēmuma uzliktā naudas soda sadales procesu, un finanšu pašnovērtējuma rīku, kas katram tirgus dalībniekam ļaus pārliecināties, vai uzņēmumam pastāv grūtības veikt naudas soda samaksu noteiktajā termiņā un vai ir pamats lūgt naudas soda sadali.

KP, pieņemot lēmumu par konkurences tiesību pārkāpumu, ir tiesīga tirgus dalībniekiem piemērot naudas sodu. Vienlaikus pastāv gadījumi, kad finansiālās situācijas dēļ tirgus dalībniekam nav iespējams veikt pilnu naudas soda samaksu KP noteiktajā termiņā. Šādos gadījumos, lai netiktu uzsākts uzliktā naudas soda piespiedu izpildes process, tirgus dalībniekam ir jāinformē KP par tā finansiālo situāciju un jālūdz sadalīt naudas sodu, nosakot maksājuma grafiku, kura ietvaros tirgus dalībnieks veic labprātīgu naudas soda samaksu.

Vadlīnijās skaidrots normatīvais regulējums, kas paredz KP tiesības piemērot naudas sodu, kā arī noteikt naudas soda izpildes kārtību. Tāpat vadlīnijās apkopota informācija par naudas soda sadales procesu, sākot ar lūguma iesniegšanu un dokumentiem, kas jāiesniedz, lai pamatotu lūgumu, beidzot ar iespējamajiem naudas soda sadales termiņiem, kā arī šāda lūguma izskatīšanas paredzamo ilgumu.

Savukārt finanšu pašnovērtējuma rīks ir izveidots kā pirmais solis naudas sodu sadales izskatīšanas procesā, kas ļauj tirgus dalībniekam pašam izprast savu finansiālo situāciju no likviditātes, pelnītspējas un efektivitātes viedokļa. Uzņēmumam, kas vēlas pretendēt uz naudas soda sadali un šī iemesla dēļ interesē tā finanšu novērtējums, jāaizpilda rīkā redzamais tukšais lauks, kurš paredzēts dažādiem uzņēmuma finanšu stāvokļa mērījumiem. Datu ievadei jāizmanto dati no aktuālākā un iepriekšējā gada operatīvā vai apstiprinātā finanšu pārskata.

KP norāda, ka finanšu rādītāju novirze no teorijā ieteiktiem lielumiem uzreiz nenozīmē, ka uzņēmums saskaras ar finanšu problēmām, jo šo rādītāju vidējie lielumi atšķiras starp nozarēm. Proti, KP papildus vērtēs, vai uzņēmuma finanšu rādītāji ir būtiski sliktāki, nekā citiem uzņēmumiem, kas darbojas konkrētajā nozarē.