Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana

Iepirkuma veids: Sarunu procedūra
CPV Kodi: [ "34928500-3", "34993000-4", "51000000-9", "71340000-3" ]
Nr.: ĶNP 2023/40
Izsludināts: 08.07.2023
Iepirkuma dokumentācijas faili
1_Pielikums_Tehniska_specifikacija.docx
2_pielikums_pieteikums.docx
3_pielikums_kvalifikacija.doc
4_pielikuma_1_pielikums_Ielu_apraksti.xlsx
4_pielikums_tehn_pied.doc
5_pielikuma_1_pielikums_tame.xlsx
5_pielikums_finansu_piedavajums.docx
6_pielikums_ligums.docx
7_pielikums_izpildes_garantija.docx
8_pielikums_garantijas_laika_nodrosinajums.docx
NOLIKUMS_LED_apgaismojums_EKII.docx
104106_PD.ANY_1_1_1_20230708200908.pdf
08.08_GROZIJUMI_NOLIKUMS_LED_apgaismojums_EKII.docx
104106_PD.ANY_1_2_1_20230811101930.pdf
DOCUMENT-CERT-KEKNP_Aija-104106-20230918.pdf
meeting_openingprotocol_60735_OPNPRT_20230918130152.docx
meeting_openingprotocol_60735_PROPFIS_20230918130047.docx
Lejuplādēt