Gāzes regulēšanas staciju fiziskās drošības sistēmu modernizācija

Iepirkuma veids: Sarunu procedūra
CPV Kodi: [ "31625200-5", "32323500-8", "35120000-1" ]
Nr.: AS "Conexus Baltic Grid" 2023/6
Izsludināts: 08.07.2023
Iepirkuma dokumentācijas faili
CBG_2023-_6_Nolikums_EIS.docx
1_Skaidrojoss_apraksts_4.docx
2_Skice_artelpu__ar_serveri.pdf
3_Skice_artelpu_bez_servera.pdf
4_Skice_iekstelpu_ar_serveri.pdf
Koordinates_adreses.xlsx
piegadajamo_iekartu_saraksts_v2.1_1.docx
104007_PD.ANY_1_1_1_20230711030016.pdf
meeting_openingprotocol_59153_OPNPRT_20230807112458.docx
Lejuplādēt