Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
CPV Kodi: [ "55524000-9" ]
Izsludināts: 08.07.2023

<br/>Iepirkuma daļas: <br/>1. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolai-licejam <br/>2. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Daugavpils Centra vidusskolai <br/>3. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolai <br/>4. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Daugavpils Valstspilsētas vidusskolai <br/>5. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana J.Pilsudska Daugavpils valsts ģimnāzijai <br/>6. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Daugavpils Zinātņu vidusskolai <br/>7. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Daugavpils Iespēju vidusskolai <br/>8. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Daugavpils Valsts ģimnāzijai <br/>9. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolai <br/>10. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Daugavpils Saskaņas pamatskolai <br/>11. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Daugavpils Vienības pamatskolai <br/>12. Ēdināšanas pakalpojuma sniegšana Daugavpils 11.pamatskolai <br/>

Iepirkuma dokumentācijas faili
10dala_D-Saskanas-psk.docx
11dala_D-Vienibas-psk.docx
12dala_D-11psk.docx
1dala_D-Tehnologiju_licejs.docx
2dala_D-Centra-vsk.docx
3dala_D-6psk.docx
4dala_D-Valstspilsetas-vsk.docx
5dala_D-Polu-gim.docx
6dala_D-Zinatnu-vsk.docx
7dala_D-Iespeju-vsk.docx
8dala_D-Valsts-gimn.docx
9dala_D-Draudziga-aicinajuma-vsk.docx
Visparigas_prasibas_visam_dalam.docx
DVP2023-90_10.piel_Pakalpojuma_ligums.docx
DVP2023-90_11.piel_Nomas_ligums.docx
DVP2023-90_12.piel_Personala_saraksts.docx
DVP2023-90_2.pielik_TK_un_edienkartes.zip
DVP2023-90_3.piel_Pieteikums.docx
DVP2023-90_4.piel_Pieredzes_apraksts.docx
DVP2023-90_5.piel_Darba_organizacijas_apraksts.docx
DVP2023-90_6.piel_Produktu_saraksti.zip
DVP2023-90_7.piel_Razotajs.docx
DVP2023-90_8.piel_Piegadatajs.docx
DVP2023-90_9.piel_Fin_pied.xlsx
Nolikums-DVP2023-90_Edinasana.doc
104477_PD.ANY_1_1_1_20230707162545.pdf
104477_PD.ANY_1_1_10_20230707162549.pdf
104477_PD.ANY_1_1_11_20230707162550.pdf
104477_PD.ANY_1_1_12_20230707162550.pdf
104477_PD.ANY_1_1_2_20230707162546.pdf
104477_PD.ANY_1_1_3_20230707162547.pdf
104477_PD.ANY_1_1_4_20230707162547.pdf
104477_PD.ANY_1_1_5_20230707162548.pdf
104477_PD.ANY_1_1_6_20230707162548.pdf
104477_PD.ANY_1_1_7_20230707162548.pdf
104477_PD.ANY_1_1_8_20230707162549.pdf
104477_PD.ANY_1_1_9_20230707162549.pdf
Lejuplādēt