Būvdarbi ēkas zibensaizsardzības un zemējuma kontūru ierīkošanai

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 45000000-7
Nr.: VAMOIC 2022/051
Izsludināts: 25.05.2022
Iepirkuma dokumentācijas faili
Liguma_projekts_buvdarbi_PIL_9.p._2022_051.docx
NOLIKUMS_2022_051_EIS.docx
82382_PD.ANY_1_1_1_20220525191239.pdf
Pielikums_Nr.1_Pieteikums_Pielikums_Nr.1_Pieteikums.docx
Pielikums_Nr.5_Darbinieku_saraksts_Pielikums_Nr.5_Darbinieku_saraksts_EIS.docx
Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_attiecibas_Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_par_darba_tiesisk.attiec_EIS.docx
Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_EIS.docx
Pielikums_Nr.8_Apaksuznemeju_saraksts_Pielikums_Nr.8_Apaksuznemeju_saraksts_EIS.docx
Pielikums_Nr.2_Sankcijas_Pielikums_Nr.2_Apliecinajums_SANKCIJAS.docx
Pielikums_Nr.11_Tehniskais_un_finansu_piedavajums_Pielikums_Nr.11_Tehniskais_un_finansu_piedavajums.docx
meeting_openingprotocol_44366_PROPFIS_20220614111251.docx
meeting_openingprotocol_44366_OPNPRT_20220614110227.docx
Pielikums_Nr.1_Pieteikums.docx
Pielikums_Nr.5_Darbinieku_saraksts_EIS.docx
Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_par_darba_tiesisk.attiec_EIS.docx
Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_EIS.docx
Pielikums_Nr.8_Apaksuznemeju_saraksts_EIS.docx
Pielikums_Nr.2_Apliecinajums_SANKCIJAS.docx
Pielikums_Nr.11_Tehniskais_un_finansu_piedavajums.docx
P5_fin_sask_info_parb_lem_IZRAKSTS.docx
Lejuplādēt