Komandu sporta spēļu halles jaunbūves izbūve

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 45000000-7
Nr.: DS 2022/3/AK
Izsludināts: 25.05.2022
Iepirkuma dokumentācijas faili
Pielik_Nolik_Nr_11_Avansa_nodrosinajuma_paraugs.docx
Pielik_Nolik_Nr_11_Avansa_nodrosinajuma_paraugs_ENG.docx
01_02_2022_Par_kludas_labosanu_buvatlauja.edoc
Komandu_sporta_spelu_halle_Buvatlauja_27.10.2021.edoc
Buvprojekts_KSH_25.05.7z
Pielik_Nolik_Nr_12_Liguma_projekts.docx
Pielik_Nolik_Nr_12_Liguma_projekts_ENG.docx
Nolikums_DS_2022_3_AK.docx
Nolikums_DS_2022_3_AK.pdf
Nolikums_DS_2022_3_AK_ENG.docx
Nolikums_DS_2022_3_AK_ENG.pdf
Pielik_Nolik_Nr_10_Saistibu_izpildes_garantijas_nodros_paraugs.docx
Pielik_Nolik_Nr_10_Saistibu_izpildes_paraugs_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr.1_Tehniska_specifikacija.docx
Pielik_Nolik_Nr.1_Tehniska_specifikacija_ENG.docx
82263_PD.ANY_1_1_1_20220525160318.pdf
Pieteikums_dalibai_iepirkuma_procedura_Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums_dalibai_iepirkumu_procedura.docx
Pieteikums_dalibai_iepirkuma_procedura_Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums_dalibai_iepirkumu_procedura_ENG.docx
Pretendenta_izzina_par_finansu_apgrozijumu_Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta_izzina_par_finansu_apgrozijumu.docx
Pretendenta_izzina_par_finansu_apgrozijumu_Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta_izzina_par_finansu_apgrozijumu_ENG.docx
Pretendenta_atbildigo_specialistu_saraksts_Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta_atbildigo_specialistu_saraksts.docx
Pretendenta_atbildigo_specialistu_saraksts_Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta_atbildigo_specialistu_saraksts_ENG.docx
Pretendenta_pieredzes_apliecinajums_Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta_pieredzes_apliecinajums.docx
Pretendenta_pieredzes_apliecinajums_Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta_pieredzes_apliecinajums_ENG.docx
Informacija_par_specialista_pieredzi_Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija_par_specialista_pieredzi.docx
Informacija_par_specialista_pieredzi_Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija_par_specialista_pieredzi_ENG.docx
Specialista_apliecinajums_Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista_apliecinajums.docx
Specialista_apliecinajums_Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista_apliecinajums_ENG.docx
Apaksuznemejiem_nododamo_darbu_saraksts_Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem_nododamo_darbu_saraksts.docx
Apaksuznemejiem_nododamo_darbu_saraksts_Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem_nododamo_darbu_saraksts_ENG.docx
Apaksuznemeja_apliecinajums_Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja_apliecinajums.docx
Apaksuznemeja_apliecinajums_Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja_apliecinajums_ENG.docx
Finansu_piedavajums_Pielik_Nolik_Nr_4_Finansu_piedavajums_ENG.docx
Finansu_piedavajums_Pielik_Nolik_Nr_4_Finansu_piedavajums.doc
Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums_dalibai_iepirkumu_procedura.docx
Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums_dalibai_iepirkumu_procedura_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta_izzina_par_finansu_apgrozijumu.docx
Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta_izzina_par_finansu_apgrozijumu_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta_atbildigo_specialistu_saraksts.docx
Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta_atbildigo_specialistu_saraksts_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta_pieredzes_apliecinajums.docx
Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta_pieredzes_apliecinajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija_par_specialista_pieredzi.docx
Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija_par_specialista_pieredzi_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista_apliecinajums.docx
Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista_apliecinajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem_nododamo_darbu_saraksts.docx
Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem_nododamo_darbu_saraksts_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja_apliecinajums.docx
Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja_apliecinajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_4_Finansu_piedavajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_4_Finansu_piedavajums.doc
BP_uz_Buvn.22.06.2022.7z
Grozijumi_Nr.1_21_06_2022.docx
82263_PD.ANY_1_2_1_20220622222808.pdf
Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums_dalibai_iepirkumu_procedura.docx
Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums_dalibai_iepirkumu_procedura_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta_izzina_par_finansu_apgrozijumu.docx
Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta_izzina_par_finansu_apgrozijumu_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta_atbildigo_specialistu_saraksts.docx
Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta_atbildigo_specialistu_saraksts_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta_pieredzes_apliecinajums.docx
Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta_pieredzes_apliecinajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija_par_specialista_pieredzi.docx
Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija_par_specialista_pieredzi_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista_apliecinajums.docx
Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista_apliecinajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem_nododamo_darbu_saraksts.docx
Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem_nododamo_darbu_saraksts_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja_apliecinajums.docx
Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja_apliecinajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_4_Finansu_piedavajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_4_Finansu_piedavajums.doc
BP_uz_Buvn_labots.7z
Grozijumi_Nr.2.docx
Protokols_Nr_5_01072022_grozijumi_jaut_atb.docx
82263_PD.ANY_1_3_1_20220704222846.pdf
Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums_dalibai_iepirkumu_procedura.docx
Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums_dalibai_iepirkumu_procedura_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta_izzina_par_finansu_apgrozijumu.docx
Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta_izzina_par_finansu_apgrozijumu_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta_atbildigo_specialistu_saraksts.docx
Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta_atbildigo_specialistu_saraksts_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta_pieredzes_apliecinajums.docx
Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta_pieredzes_apliecinajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija_par_specialista_pieredzi.docx
Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija_par_specialista_pieredzi_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista_apliecinajums.docx
Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista_apliecinajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem_nododamo_darbu_saraksts.docx
Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem_nododamo_darbu_saraksts_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja_apliecinajums.docx
Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja_apliecinajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_4_Finansu_piedavajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_4_Finansu_piedavajums.doc
Grozijumi_Nr.3_21_07_2022.docx
82263_PD.ANY_1_4_1_20220722142723.pdf
Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums_dalibai_iepirkumu_procedura.docx
Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums_dalibai_iepirkumu_procedura_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta_izzina_par_finansu_apgrozijumu.docx
Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta_izzina_par_finansu_apgrozijumu_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta_atbildigo_specialistu_saraksts.docx
Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta_atbildigo_specialistu_saraksts_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta_pieredzes_apliecinajums.docx
Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta_pieredzes_apliecinajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija_par_specialista_pieredzi.docx
Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija_par_specialista_pieredzi_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista_apliecinajums.docx
Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista_apliecinajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem_nododamo_darbu_saraksts.docx
Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem_nododamo_darbu_saraksts_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja_apliecinajums.docx
Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja_apliecinajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_4_Finansu_piedavajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_4_Finansu_piedavajums.doc
DarbuApjomi-halle-26.07.2022.xls
TAME-FORMA_halle-26.07.2022.xlsx
Grozijumi_Nr.4_26_07_2022.docx
82263_PD.ANY_1_5_1_20220727185936.pdf
Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums_dalibai_iepirkumu_procedura.docx
Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums_dalibai_iepirkumu_procedura_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta_izzina_par_finansu_apgrozijumu.docx
Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta_izzina_par_finansu_apgrozijumu_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta_atbildigo_specialistu_saraksts.docx
Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta_atbildigo_specialistu_saraksts_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta_pieredzes_apliecinajums.docx
Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta_pieredzes_apliecinajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija_par_specialista_pieredzi.docx
Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija_par_specialista_pieredzi_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista_apliecinajums.docx
Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista_apliecinajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem_nododamo_darbu_saraksts.docx
Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem_nododamo_darbu_saraksts_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja_apliecinajums.docx
Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja_apliecinajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_4_Finansu_piedavajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_4_Finansu_piedavajums.doc
Grozijumi_Nr.5_11_08_2022.docx
82263_PD.ANY_1_6_1_20220812193103.pdf
Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums_dalibai_iepirkumu_procedura.docx
Pielik_Nolik_Nr_2_Pieteikums_dalibai_iepirkumu_procedura_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta_izzina_par_finansu_apgrozijumu.docx
Pielik_Nolik_Nr_3_Pretendenta_izzina_par_finansu_apgrozijumu_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta_atbildigo_specialistu_saraksts.docx
Pielik_Nolik_Nr_5_Pretendenta_atbildigo_specialistu_saraksts_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta_pieredzes_apliecinajums.docx
Pielik_Nolik_Nr_6_Pretendenta_pieredzes_apliecinajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija_par_specialista_pieredzi.docx
Pielik_Nolik_Nr_7_Informacija_par_specialista_pieredzi_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista_apliecinajums.docx
Pielik_Nolik_Nr_7A_Specialista_apliecinajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem_nododamo_darbu_saraksts.docx
Pielik_Nolik_Nr_8_Apaksuznemejiem_nododamo_darbu_saraksts_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja_apliecinajums.docx
Pielik_Nolik_Nr_9_Apaksuznemeja_apliecinajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_4_Finansu_piedavajums_ENG.docx
Pielik_Nolik_Nr_4_Finansu_piedavajums.doc
BP_uz_Buvn.TENDERU_22.07.2022.7z
BP_uz_Buvn.TENDERU_11.08.2022.7z
DOCUMENT-CERT-KSCDS_Pileva-82263-20220901.pdf
meeting_openingprotocol_47327_OPNPRT_20220901110529.docx
meeting_openingprotocol_47327_PROPFIS_20220901110313.docx
7-1.2-26202814.11.2022.2920IeinteresC493tajiem20piegC481dC481tC481jiem.docx
Atbildes20uz20pretendenta2009.11.20un2010.11.20uzdotajiem20jautC481jumiem.docx
Lejuplādēt