Meža autoceļa pārbūves būvprojekta izstrāde

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
CPV Kodi: 71322000-1
Nr.: AS LVM MI_2022_169_I
Izsludināts: 25.05.2022
Iepirkuma dokumentācijas faili
Nolikums_MAC_Zalumu_cels_BP_AS_LVM_MI_2022_169_I.pdf
3_pielikums_Liguma_projekts_169_I.pdf
4_pielikums_MAC_Zalumu_cels_PU.zip
82460_PD.ANY_1_1_1_20220525124848.pdf
Pretendenta_apliecinajuma_veidne_-_1.pielikums_1_Pielikums_PretendentaApliecinajumaVeidne_169_I.docx
Piedavata_projektetaja_pieredzes_apliecinajuma_veidne_2.pielikums_2_pielikums_PiedavataProjektetajaPieredzesApliecinajumaVeidne_MAC_BP.docx
meeting_openingprotocol_44024_OPNPRT_20220607100114.docx
meeting_openingprotocol_44024_PROPFIS_20220607100101.docx
1_Pielikums_PretendentaApliecinajumaVeidne_169_I.docx
2_pielikums_PiedavataProjektetajaPieredzesApliecinajumaVeidne_MAC_BP.docx
Lejuplādēt