Liela diametra caurtekas pārbūve

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 45221100-3
Nr.: AS LVM MI_2022_171_B
Izsludināts: 25.05.2022
Iepirkuma dokumentācijas faili
Nolikums_Aldaunicas_caurteka_2022_171_B.pdf
6_pielikums_Aldaunicas_caurteka.zip
7_Pielikums_LigumaProjekts_Aldaunicas_LDC.pdf
82527_PD.ANY_1_1_1_20220525131510.pdf
Pretendenta_apliecinajuma_veidne_-_1.pielikums_1_pielikums_pretendenta_apliecinajuma_veidne_AS_LVM_MI_2022_171_B.docx
Buvdarbu_izmaksu_tame_-_Nolikuma_2.pielikums_2_pielikums_Tame_10200_Tilts_Aldaunicas_caurteka.xlsx
Tehniska_piedavajuma_veidne_Nolikuma_3.pielikums_3_pielikums_Tehniska_piedavajuma_veidne_171_B.docx
Buvdarbu_vaditaja_pasrocigi_parakstits_apliecinajums_par_piekrisanu_vadit_buvdarbus_objekta_-4.pielikums_4_pielikums_buvdarbu_vaditaja_apliecinajuma_veidne_AS_LVM_MI_2022_171_B.docx
Buvdarbu_izpildes_un_naudas_plusmas_grafiks_-_Nolikuma_5.pielikums._5_pielikums_NPG_Tilti.xlsx
meeting_openingprotocol_44049_OPNPRT_20220607103503.docx
meeting_openingprotocol_44049_PROPFIS_20220607103321.docx
1_pielikums_pretendenta_apliecinajuma_veidne_AS_LVM_MI_2022_171_B.docx
2_pielikums_Tame_10200_Tilts_Aldaunicas_caurteka.xlsx
3_pielikums_Tehniska_piedavajuma_veidne_171_B.docx
4_pielikums_buvdarbu_vaditaja_apliecinajuma_veidne_AS_LVM_MI_2022_171_B.docx
5_pielikums_NPG_Tilti.xlsx
Lejuplādēt