Aprīkojuma piegāde

Iepirkuma veids: Sarunu procedūra
CPV Kodi: 31527000-6,39515430-8,39515000-5,39162000-5,39160000-1
Nr.: BNP 2022/46
Izsludināts: 25.05.2022

Aprīkojuma piegāde Iecavas vidusskolas vajadzībām <br/>Iepirkuma daļas: <br/>1. Mēbeļu piegāde mācību klašu aprīkošanai <br/>2. Mēbeļu un funkcionālā aprīkojuma piegāde aktu zāles aprīkošanai <br/>3. Skatuves iekārtu, apgaismojuma un ekrāna piegāde un uzstādīšana <br/>4. Skatuves ietērpa un logu žalūziju piegāde un uzstādīšana <br/>

Iepirkuma dokumentācijas faili
3.dala_tehniska_specifikacija_9.pozicija_skaidrojums.docx.pdf
EL-11_Iecava_SVS.pdf
EL-5_Iecava_Zale_Apgaisme.pdf
TN-6_sanu_prozektora_kronsteins.pdf
Iesniedzamie_pielikumi.docx
NOLIKUMS_BNP_2022_46.pdf
1.dala_TEHNISKA_SPECIFIKACIJA_PIEDAVAJUMS_BNP_2022_46.xlsx
2.dala_TEHNISKA_APECIFIKACIJA_PIEDAVAJUMS_BNP_2022_46.xlsx
3.dala_TEHNISKA_SPECIFIKACIJA_PIEDAVAJUMS_BNP_2022_46.xlsx
4.dala_TEHNISKA_SPECIFIKACIJA_PIDAVAJUMS_BNP_2022_46.xlsx
Tehniskas_specifikacijas_visparigie_nosacijumi_visam_dalam.pdf
82281_PD.ANY_1_1_1_20220525102746.pdf
Pieteikums_dalibai_atklata_konkursa_2.pielikums_pretendenta_pieteikums.docx
Pretendenta_pieredzes_raksturojums_3.pielikums_Pieredzes_raksturojums.docx
Apaksuznemejiem_nododamo_piegazu_saraksts_4.pielikums_Apaksuznemejam_nododamo_piegazu_saraksts.docx
Apaksuznemeja_apliecinajums_5.pielikums_Apaksuznemeja_apliecinajums.docx
Finansu_piedavajums_6.pielikums_finansu_piedavajums.docx
Tehniskais_piedavajums_1.dalai_1.dala_TEHNISKA_SPECIFIKACIJA_PIEDAVAJUMS_BNP_2022_46.xlsx
82281_PD.ANY_1_1_2_20220525102747.pdf
Pieteikums_dalibai_atklata_konkursa_2.pielikums_pretendenta_pieteikums.docx
Pretendenta_pieredzes_raksturojums_3.pielikums_Pieredzes_raksturojums.docx
Apaksuznemejiem_nododamo_piegazu_saraksts_4.pielikums_Apaksuznemejam_nododamo_piegazu_saraksts.docx
Apaksuznemeja_apliecinajums_5.pielikums_Apaksuznemeja_apliecinajums.docx
Finansu_piedavajums_6.pielikums_finansu_piedavajums.docx
Tehniskais_piedavajums_2.dalai_2.dala_TEHNISKA_APECIFIKACIJA_PIEDAVAJUMS_BNP_2022_46.xlsx
82281_PD.ANY_1_1_3_20220525102748.pdf
Pieteikums_dalibai_atklata_konkursa_2.pielikums_pretendenta_pieteikums.docx
Pretendenta_pieredzes_raksturojums_3.pielikums_Pieredzes_raksturojums.docx
Apaksuznemejiem_nododamo_piegazu_saraksts_4.pielikums_Apaksuznemejam_nododamo_piegazu_saraksts.docx
Apaksuznemeja_apliecinajums_5.pielikums_Apaksuznemeja_apliecinajums.docx
Finansu_piedavajums_6.pielikums_finansu_piedavajums.docx
Tehniskais_piedavajums_3.dalai_3.dala_TEHNISKA_SPECIFIKACIJA_PIEDAVAJUMS_BNP_2022_46.xlsx
82281_PD.ANY_1_1_4_20220525102748.pdf
Pieteikums_dalibai_atklata_konkursa_2.pielikums_pretendenta_pieteikums.docx
Pretendenta_pieredzes_raksturojums_3.pielikums_Pieredzes_raksturojums.docx
Apaksuznemejiem_nododamo_piegazu_saraksts_4.pielikums_Apaksuznemejam_nododamo_piegazu_saraksts.docx
Apaksuznemeja_apliecinajums_5.pielikums_Apaksuznemeja_apliecinajums.docx
Finansu_piedavajums_6.pielikums_finansu_piedavajums.docx
Tehniskais_piedavajums_4.dalai_4.dala_TEHNISKA_SPECIFIKACIJA_PIDAVAJUMS_BNP_2022_46.xlsx
meeting_openingprotocol_44900_PROPFIS_20220628140230.docx
2.pielikums_pretendenta_pieteikums.docx
3.pielikums_Pieredzes_raksturojums.docx
4.pielikums_Apaksuznemejam_nododamo_piegazu_saraksts.docx
5.pielikums_Apaksuznemeja_apliecinajums.docx
6.pielikums_finansu_piedavajums.docx
1.dala_TEHNISKA_SPECIFIKACIJA_PIEDAVAJUMS_BNP_2022_46.xlsx
2.pielikums_pretendenta_pieteikums.docx
3.pielikums_Pieredzes_raksturojums.docx
4.pielikums_Apaksuznemejam_nododamo_piegazu_saraksts.docx
5.pielikums_Apaksuznemeja_apliecinajums.docx
6.pielikums_finansu_piedavajums.docx
2.dala_TEHNISKA_APECIFIKACIJA_PIEDAVAJUMS_BNP_2022_46.xlsx
2.pielikums_pretendenta_pieteikums.docx
3.pielikums_Pieredzes_raksturojums.docx
4.pielikums_Apaksuznemejam_nododamo_piegazu_saraksts.docx
5.pielikums_Apaksuznemeja_apliecinajums.docx
6.pielikums_finansu_piedavajums.docx
3.dala_TEHNISKA_SPECIFIKACIJA_PIEDAVAJUMS_BNP_2022_46.xlsx
2.pielikums_pretendenta_pieteikums.docx
3.pielikums_Pieredzes_raksturojums.docx
4.pielikums_Apaksuznemejam_nododamo_piegazu_saraksts.docx
5.pielikums_Apaksuznemeja_apliecinajums.docx
6.pielikums_finansu_piedavajums.docx
4.dala_TEHNISKA_SPECIFIKACIJA_PIDAVAJUMS_BNP_2022_46.xlsx
ZINOJUMS_BNP_2022_46.pdf
Lejuplādēt