Ultraskaņas aspirācijas sistēmas piegāde

Iepirkuma veids: Sarunu procedūra
CPV Kodi: 33100000-1
Nr.: RAKUS 2022/24K
Izsludināts: 17.03.2022
Iepirkuma dokumentācijas faili
3_pielikums_Apaksuznemeja_apliecinajums_1.docx
2_pielikums_Apaksuznemeju_saraksts_1.docx
5_pielikums_Apliecinajums_par_garantiju_un_servisa_nodrosinajumu_1.docx
6_1_pielikums_Liguma_projekts_par_iekartu.docx
6_2_pielikums_Liguma_projekts__par_piederumu_piegadi.doc
Nolikums_24K.docx
1_pielikums_pieteikuma_forma_1.docx
4_pielikums_tehniska_specifikacija_un_finansu_piedavajums_2.xlsx
76585_PD.ANY_1_1_1_20220317213920.pdf
1_pielikums_pieteikuma_forma.docx
2_pielikums_Apaksuznemeju_saraksts.docx
3_pielikums_Apaksuznemeja_apliecinajums.docx
5_pielikums_Apliecinajums_par_garantiju_un_servisa_nodrosinajumu.docx
4_pielikums_tehniska_specifikacija_un_finansu_piedavajums_1.xlsx
4_pielikums_tehniska_specifikacija_un_finansu_piedavajums.xlsx
Grozijumi_20.04.2022.docx
4_pielikums_tehniska_specifikacija_un_finansu_piedavajums__2.xlsx
76585_PD.ANY_1_2_1_20220420134913.pdf
1_pielikums_pieteikuma_forma.docx
2_pielikums_Apaksuznemeju_saraksts.docx
3_pielikums_Apaksuznemeja_apliecinajums.docx
5_pielikums_Apliecinajums_par_garantiju_un_servisa_nodrosinajumu.docx
4_pielikums_tehniska_specifikacija_un_finansu_piedavajums_1.xlsx
4_pielikums_tehniska_specifikacija_un_finansu_piedavajums__1.xlsx
4_pielikums_tehniska_specifikacija_un_finansu_piedavajums.xlsx
4_pielikums_tehniska_specifikacija_un_finansu_piedavajums_.xlsx
meeting_openingprotocol_42177_PROPFIS_20220421130043.docx
DOCUMENT-CERT-RAKUS_lcirpone-76585-20220421.pdf
meeting_openingprotocol_42177_OPNPRT_20220421130102.docx
Lejuplādēt