Ēkas jaunbūve

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 45000000-7
Nr.: VAMOIC 2022/007
Izsludināts: 17.03.2022
Iepirkuma dokumentācijas faili
Pielikums_Nr.4_LIAP.docx
Pielikums_Nr.3_LIBG.docx
Pielikums_Nr9_Liguma_projekts.docx
Nolikums_007.docx
74743_PD.ANY_1_1_1_20220317152519.pdf
Pielikums_Nr.2_Piedavajuma_nodrosinajums.docx
Pielikums_Nr.1_Pieteikums.docx
Pielikums_Nr.5_Darbinieku_saraksts.docx
Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi_1.docx
Pielikums_Nr.8_Apaksuznemeju_saraksts.docx
Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Pielikums_Nr.11_Tehniskais_un_finansu_piedavajums.docx
Kom_atbilde_uz_jaut_Prot_02.docx
Nolikums_007_pagarinats_termins.docx
74743_PD.ANY_1_2_1_20220330140423.pdf
Pielikums_Nr.2_Piedavajuma_nodrosinajums.docx
Pielikums_Nr.1_Pieteikums.docx
Pielikums_Nr.5_Darbinieku_saraksts.docx
Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi_1.docx
Pielikums_Nr.8_Apaksuznemeju_saraksts.docx
Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Pielikums_Nr.11_Tehniskais_un_finansu_piedavajums.docx
Kom_atbilde_uz_jaut_Prot_03.docx
74743_PD.ANY_1_3_1_20220406121115.pdf
Pielikums_Nr.2_Piedavajuma_nodrosinajums.docx
Pielikums_Nr.1_Pieteikums.docx
Pielikums_Nr.5_Darbinieku_saraksts.docx
Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi_1.docx
Pielikums_Nr.8_Apaksuznemeju_saraksts.docx
Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Pielikums_Nr.11_Tehniskais_un_finansu_piedavajums.docx
Pielikums_Nr1.xlsx
Pielikums_Nr2.docx
Pielikums_Nr3.dwg
Kom_atbilde_uz_jaut_Prot_04.docx
Nolikums_007_groz_pagar_termins_08_04.docx
74743_PD.ANY_1_4_1_20220408150147.pdf
Pielikums_Nr.2_Piedavajuma_nodrosinajums.docx
Pielikums_Nr.1_Pieteikums.docx
Pielikums_Nr.5_Darbinieku_saraksts.docx
Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi_1.docx
Pielikums_Nr.8_Apaksuznemeju_saraksts.docx
Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Pielikums_Nr.11_Tehniskais_un_finansu_piedavajums.docx
Kom_atbilde_uz_jaut_Prot_05.docx
Ar_20_04_grozijumie_Pielikums_Nr9_Liguma_projekts.docx
74743_PD.ANY_1_5_1_20220421092724.pdf
Pielikums_Nr.2_Piedavajuma_nodrosinajums.docx
Pielikums_Nr.1_Pieteikums.docx
Pielikums_Nr.5_Darbinieku_saraksts.docx
Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi_1.docx
Pielikums_Nr.8_Apaksuznemeju_saraksts.docx
Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Pielikums_Nr.11_Tehniskais_un_finansu_piedavajums.docx
Pielikums_Nr_1_BK_16.pdf
Pielikums_Nr.2_EL-16.pdf
Kom_atbildes_starpatb_Prot_06.docx
divi_piedavajuma_nodrosinajuma_paraugi_Pielikums_Nr.2_Pielikums_Nr.2_Piedavajuma_nodrosinajums.docx
Pieteikums_konkursam_Pielikums_Nr.1_Pielikums_Nr.1_Pieteikums.docx
Buvdarbos_iesaistito_inzeniertehnisko_darbinieku_saraksts_Pielikums_Nr.5_Pielikums_Nr.5_Darbinieku_saraksts.docx
Apliecinajums_darba_tiesiskas_attiecibas_Pielikums_Nr.7_Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Apliecinajums_resursu_nodosana_Pielikums_Nr.6_Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Apaksuznemeju_saraksts_Pielikums_Nr.8_Pielikums_Nr.8_Apaksuznemeju_saraksts.docx
Apliecinajums_sankcijas_Pielikums_Nr.12_Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Tehniskais_un_finansu_piedavajums_Pielikums_Nr.11_Pielikums_Nr.11_Tehniskais_un_finansu_piedavajums.docx
Nolikums_007_groz_pagar_termins_10_05.docx
74743_PD.ANY_1_6_1_20220510111719.pdf
divi_piedavajuma_nodrosinajuma_paraugi_Pielikums_Nr.2_Pielikums_Nr.2_Piedavajuma_nodrosinajums.docx
Pieteikums_konkursam_Pielikums_Nr.1_Pielikums_Nr.1_Pieteikums.docx
Buvdarbos_iesaistito_inzeniertehnisko_darbinieku_saraksts_Pielikums_Nr.5_Pielikums_Nr.5_Darbinieku_saraksts.docx
Apliecinajums_darba_tiesiskas_attiecibas_Pielikums_Nr.7_Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Apliecinajums_resursu_nodosana_Pielikums_Nr.6_Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Apaksuznemeju_saraksts_Pielikums_Nr.8_Pielikums_Nr.8_Apaksuznemeju_saraksts.docx
Apliecinajums_sankcijas_Pielikums_Nr.12_Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Tehniskais_un_finansu_piedavajums_Pielikums_Nr.11_Pielikums_Nr.11_Tehniskais_un_finansu_piedavajums.docx
Kom_atbildes_Prot_08.docx
Pielikums_Nr1_AR-07.pdf
Pielikums_Nr2_AR-08.pdf
Pielikums_Nr3_AR-10.pdf
Pielikums_Nr4_AR-11.pdf
Pielikums_Nr5_AR-20.pdf
Pielikums_Nr6_AR-21.pdf
Pielikums_Nr7_Dazadu_izstradajumu_tabula.pdf
Pielikums_Nr8_GP-04.pdf
Kom_atbildes_Prot_09.docx
Kom_atbilde_uz_jaut_Prot_10.docx
Nolikums_007_groz_pagar_termins_19_05.docx
74743_PD.ANY_1_7_1_20220520145058.pdf
divi_piedavajuma_nodrosinajuma_paraugi_Pielikums_Nr.2_Pielikums_Nr.2_Piedavajuma_nodrosinajums.docx
Pieteikums_konkursam_Pielikums_Nr.1_Pielikums_Nr.1_Pieteikums.docx
Buvdarbos_iesaistito_inzeniertehnisko_darbinieku_saraksts_Pielikums_Nr.5_Pielikums_Nr.5_Darbinieku_saraksts.docx
Apliecinajums_darba_tiesiskas_attiecibas_Pielikums_Nr.7_Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Apliecinajums_resursu_nodosana_Pielikums_Nr.6_Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Apaksuznemeju_saraksts_Pielikums_Nr.8_Pielikums_Nr.8_Apaksuznemeju_saraksts.docx
Apliecinajums_sankcijas_Pielikums_Nr.12_Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Tehniskais_un_finansu_piedavajums_Pielikums_Nr.11_Pielikums_Nr.11_Tehniskais_un_finansu_piedavajums.docx
Nolikums_007_groz_pagar_termins_02_06.docx
74743_PD.ANY_1_8_1_20220602114337.pdf
Pielikums_Nr.2_Piedavajuma_nodrosinajums.docx
Pielikums_Nr.1_Pieteikums.docx
Pielikums_Nr.5_Darbinieku_saraksts.docx
Pielikums_Nr.7_Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Pielikums_Nr.6_Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Pielikums_Nr.8_Apaksuznemeju_saraksts.docx
Pielikums_Nr.12_Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Pielikums_Nr.11_Tehniskais_un_finansu_piedavajums.docx
Pielikums_Nr.2_Piedavajuma_nodrosinajums.docx
Pielikums_Nr.1_Pieteikums.docx
Pielikums_Nr.5_Darbinieku_saraksts.docx
Pielikums_Nr.7_Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Pielikums_Nr.6_Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Pielikums_Nr.8_Apaksuznemeju_saraksts.docx
Pielikums_Nr.12_Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Pielikums_Nr.11_Tehniskais_un_finansu_piedavajums.docx
Pielikums_Nr.2_Piedavajuma_nodrosinajums.docx
Pielikums_Nr.1_Pieteikums.docx
Pielikums_Nr.5_Darbinieku_saraksts.docx
Pielikums_Nr.7_Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Pielikums_Nr.6_Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Pielikums_Nr.8_Apaksuznemeju_saraksts.docx
Pielikums_Nr.12_Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Pielikums_Nr.11_Tehniskais_un_finansu_piedavajums.docx
Pielikums_Nr.7_Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Pielikums_Nr.6_Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Pielikums_Nr.12_Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Pielikums_Nr.7_Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Pielikums_Nr.6_Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Pielikums_Nr.12_Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Pielikums_Nr.7_Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Pielikums_Nr.6_Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Pielikums_Nr.12_Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Pielikums_Nr.7_Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Pielikums_Nr.6_Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Pielikums_Nr.12_Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Pielikums_Nr.7_Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Pielikums_Nr.6_Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Pielikums_Nr.12_Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Nolikums_007_groz_pagar_termins_16_06.docx
74743_PD.ANY_1_9_1_20220616133107.pdf
Pielikums_Nr.2_Piedavajuma_nodrosinajums.docx
Pielikums_Nr.1_Pieteikums.docx
Pielikums_Nr.5_Darbinieku_saraksts.docx
Pielikums_Nr.7_Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Pielikums_Nr.6_Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Pielikums_Nr.8_Apaksuznemeju_saraksts.docx
Pielikums_Nr.12_Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Pielikums_Nr.11_Tehniskais_un_finansu_piedavajums.docx
20.06.Indeksacija_Ar_20_04_grozijumie_Pielikums_Nr9_Liguma_projekts.docx
Nolikums_007_groz_pagar_termins_20_06.docx
Pielikums_Nr.11_Teh-_fin_indeksacija.docx
74743_PD.ANY_1_10_1_20220627153632.pdf
Pielikums_Nr.2_Piedavajuma_nodrosinajums.docx
Pielikums_Nr.1_Pieteikums.docx
Pielikums_Nr.5_Darbinieku_saraksts.docx
Pielikums_Nr.7_Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Pielikums_Nr.6_Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Pielikums_Nr.8_Apaksuznemeju_saraksts.docx
Pielikums_Nr.12_Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Pielikums_Nr.11_Tehniskais_un_finansu_piedavajums.docx
Nolikums_007_groz_pagar_termins_15_07.docx
74743_PD.ANY_1_11_1_20220715143746.pdf
Pielikums_Nr.2_Piedavajuma_nodrosinajums.docx
Pielikums_Nr.1_Pieteikums.docx
Pielikums_Nr.5_Darbinieku_saraksts.docx
Pielikums_Nr.7_Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_darba_ties_attiec.docx
Pielikums_Nr.6_Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Pielikums_Nr.8_Apaksuznemeju_saraksts.docx
Pielikums_Nr.12_Pielikums_Nr.12_Apliecinajums_sankcijas.docx
Pielikums_Nr.11_Tehniskais_un_finansu_piedavajums.docx
meeting_openingprotocol_46228_PROPFIS_20220802100341.docx
meeting_openingprotocol_46228_OPNPRT_20220802100156.docx
Lejuplādēt