Autoceļu ikdienas uzturēšana

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
CPV Kodi: 50230000-6
Nr.: JPP 2022/01
Izsludināts: 17.03.2022

Jaunalūksnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana <br/>Iepirkuma daļas: <br/>1. Ceļa klātnes planēšana <br/>2. Mehanizēta zāles pļaušana <br/>3. Iesēdumu un bedru labošana grants segumos un uzlabotas grunts ceļos <br/>4. Bojāto plastmasas caurteku posmu nomaiņa <br/>5. Ceļa sāngrāvju tīrīšana ar ekskavatoru, iekraujot grunti transportā un aizvedot uz atbērtni <br/>6. Krūmu mehāniskā griešana ar vienlaicīgu sasmalcināšanu <br/>7. Grants seguma atputekļošana <br/>

Iepirkuma dokumentācijas faili
jaunal_celi_vasara2022_nolik.doc
76978_PD.ANY_1_1_1_20220317105346.pdf
76978_PD.ANY_1_1_2_20220317105348.pdf
76978_PD.ANY_1_1_3_20220317105349.pdf
76978_PD.ANY_1_1_4_20220317105349.pdf
76978_PD.ANY_1_1_5_20220317105350.pdf
76978_PD.ANY_1_1_6_20220317105350.pdf
76978_PD.ANY_1_1_7_20220317105351.pdf
meeting_openingprotocol_40887_PROPFIS_20220329101447.docx
Lejuplādēt