Šautuves teritorijas labiekārtošanas būvdarbi

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 45342000-6,45233250-6,45112500-0,31527200-8,45454000-4
Nr.: GNP 2022/6
Izsludināts: 24.01.2022
Iepirkuma dokumentācijas faili
7_pielikums_Liguma_projekts.doc
Nolikums_GNP_2022_6.doc
1-1_Apdrosinasana_-_profesionalas-cta-polise.pdf
AR-1-1_Visparigie_raditaji_-_ar-01-visparigie-raditaji.pdf
AR-2-1_AR_02_Aizsargsienas_-_ar-02-aizsarsienas.pdf
AR-3-1_AR-03_Aizsargsienas_-_ar-03-aizsargsienas.pdf
BK-1-0_Visparigie_raditaji_-_bk-1-0.pdf
BK-2-0_Pamatu_plans_uz_ass_1_-_bk-2-0.pdf
BK-3-0_Pamatu_plans_uz_ass_2_-_bk-3-0.pdf
DOP-1-1_Skaidrojosais_raksts_-_dop-skaidojosais-apraksts.pdf
DOP-2-1_Visparigie_raditaji_-_dop-01.pdf
DOP-3-1_Buvdarbu_organizacijas_plans_-_dop-02.pdf
ELT-1-1_Visparigie_raditaji_skaidrojosais_apraksts_-_elt-01-visparigie-raditaji-skaidrojosais-apraksts.pdf
ELT-2-2_Apgaismojuma_tiklu_plans_shemas_-_elt-02-apgaismojuma-plans-shemas.pdf
ELT-3-1_Apgaismojuma_aprekini_-_gulbenes-sautuve-apgaismojuma-aprekini.pdf
GP-1-1_Genplans_-_gp-01-generalplans.pdf
SA-1-1_Skaidrojosais_apraksts_-_skaidrojosais-apraksts.pdf
TI-1-1_Topografijas_plans_-_dzirnavu-3a-gulbene-topo.pdf
70549_PD.ANY_1_1_1_20220124170844.pdf
2_pielikums_Pieteikums_dalibai_iepirkuma.docx
3_pielikums_Buvdarbu_saraksts.doc
4_pielikums_Specialistu_saraksts.doc
5_pielikums_Apksuznemeju_saraksts.docx
5_1_pielikums_Apaksuznemeja_apliecinajums.docx
6_pielikums_Finansu_piedavajuma_kopsavilkums.doc
1_pielikums_Buvdarbu_apjomi.xls
meeting_openingprotocol_38132_PROPFIS_20220204100103.docx
DOCUMENT-CERT-GULBND_Lode-70549-20220204.pdf
meeting_openingprotocol_38132_OPNPRT_20220204100120.docx
Atversanas_protokols_04_02_2022.pdf
Lejuplādēt