Administratīvo un ražošanas telpu apsardze

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
CPV Kodi: 79710000-4
Nr.: SIA RNP 2021/39
Izsludināts: 24.01.2022
Iepirkuma dokumentācijas faili
39_1_pielikums_Pieteikums.docx
39_2_pielikums_Apliecinajums_par_neatkarigi_izstradatu_piedavajumu.docx
39_3_pielikums_Informacija_par_pretendenta_sniegtajiem_pakalpojumiem.docx
39_4_pielikums_Pretendenta_piedavata_personala_saraksts.docx
39_5_pielikums_Informacijas_veidlapa_par_apaksuznemejiem.docx
39_6_pielikums_Apaksuznemeja_personas_uz_kuras_spejam_pretendents_balstas_apliecinajums.docx
39_7_pielikums_Tehniska_specifikacija_Tehniskais_piedavajums.docx
39_8_pielikums_Finansu_piedavajums.xlsx
39_9_pielikums_Liguma_projekts.docx
39_Nolikums.docx
59032_PD.ANY_1_1_1_20220124174157.pdf
meeting_openingprotocol_38096_PROPFIS_20220203103153.docx
DOCUMENT-CERT-RNP_Lotko-59032-20220203.pdf
39_2_protokols_atversana_EIS.docx
39_Nosleguma_zinojums.docx
Lejuplādēt