Autoceļu seguma atjaunošana

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 45233110-3
Nr.: LVC 2022/10/AC
Izsludināts: 24.01.2022
Iepirkuma dokumentācijas faili
Nolikums_2022_10.docx
V459_Projekta_dokumentacija.zip
V493_Projekta_dokumentacija.zip
69533_PD.ANY_1_1_1_20220124132122.pdf
Pretendenta_pieredzes_veidne.docx
Personala_kvalifikacijas_veidne.docx
V459_0.00-3.35_DDS.xlsx
V493_17.18-31.51_DDS.xlsx
Buvizstradajumu_veidne.docx
Pieteikums_iepirkumam.docx
Apaksuznemeju_veidne.docx
LVCnos_010222_1552.edoc
GROZIJUMI_2022_10_1_574392.edoc
69533_PD.ANY_1_2_1_20220205121218.pdf
Pretendenta_pieredzes_veidne_ar_groz_1.docx
Personala_kvalifikacijas_veidne.docx
V459_0.00-3.35_DDS.xlsx
V493_17.18-31.51_DDS.xlsx
Buvizstradajumu_veidne.docx
Pieteikums_iepirkumam.docx
Apaksuznemeju_veidne.docx
LVCnos_110222_2138.edoc
meeting_openingprotocol_38961_PROPFIS_20220218140148.docx
DOCUMENT-CERT-LVC_Berzina-69533-20220218.pdf
meeting_openingprotocol_38961_OPNPRT_20220218140304.docx
Lejuplādēt