Autoceļu seguma atjaunošana

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 45233110-3
Nr.: LVC 2022/06/AC
Izsludināts: 24.01.2022
Iepirkuma dokumentācijas faili
Nolikums_LVC_2022_06_AC.docx
PROJEKTU_DOKUMENTACIJA.zip
68581_PD.ANY_1_1_1_20220124113158.pdf
pretendenta_pieredzes_veidne.docx
informacija_par_personalu.docx
DDS_V678_24.21_27.80.xlsx
DDS_V682_40.78_41.38.xlsx
DDS_V751_0.98_7.04.xlsx
DDS_V753_0.78_7.28.xlsx
DDS_V754_0.00_3.40.xlsx
DDS_V761_2.00_10.72.xlsx
buvizstradajumu_veidne.docx
pieteikums_iepirkumam.docx
apaksuznemeju_veidne.docx
meeting_openingprotocol_38960_PROPFIS_20220218140117.docx
DOCUMENT-CERT-LVC_Ina-68581-20220218.pdf
Atversanas_protokolsLVC_2022_06_AC_noraksts.pdf
ZINOJUMS_LVC_2022_06_AC_noraksts.pdf
Lejuplādēt