Diagnostisko radioloģijas iekārtu piegāde

Iepirkuma veids: Sarunu procedūra
CPV Kodi: 33111000-1
Nr.: PSKUS 2021/148
Izsludināts: 24.11.2021

Diagnostisko radioloģijas iekārtu piegāde <br/>Iepirkuma daļas: <br/>1. C-loka rentgena iekārta <br/>2. C-loka rentgena iekārta ar 3D attēlošanu <br/>3. Stacionāra rentgena iekārta <br/>

Iepirkuma dokumentācijas faili
Nolikuma_1_pielikums_Pieteikums_148_1.docx
Nolikuma_2_pielikums_TS_Diagnostisko_radiologijas_iekartu_piegade_148_2_final_1.xlsx
Nolikums_148_2_final.docx
66456_PD.ANY_1_1_1_20211124152913.pdf
Nolikuma_1_pielikums_Pieteikums_148.docx
Nolikuma_2_pielikums_TS_Diagnostisko_radiologijas_iekartu_piegade_148_2_final.xlsx
66456_PD.ANY_1_1_2_20211124152919.pdf
Nolikuma_1_pielikums_Pieteikums_148.docx
Nolikuma_2_pielikums_TS_Diagnostisko_radiologijas_iekartu_piegade_148_2_final.xlsx
66456_PD.ANY_1_1_3_20211124152921.pdf
Nolikuma_1_pielikums_Pieteikums_148.docx
Nolikuma_2_pielikums_TS_Diagnostisko_radiologijas_iekartu_piegade_148_2_final.xlsx
Komisijas_pazinojums_148_03_12_2021.docx
Jautajumi_29_11_atbildes_03_12_2021.docx
Jautajumi_02_12_atbildes_03_12_2021.docx
Nolikuma_2_pielikums_TS_Diagnostisko_radiologijas_iekartu_piegade_148_grozijumi_Nr_1_1.xlsx
Nolikums_148_grozijumi_Nr_1_T_sp.docx
66456_PD.ANY_1_3_1_20211206170425.pdf
Nolikuma_1_pielikums_Pieteikums_148.docx
Nolikuma_2_pielikums_TS_Diagnostisko_radiologijas_iekartu_piegade_148_grozijumi_Nr_1.xlsx
66456_PD.ANY_1_3_2_20211206170433.pdf
Nolikuma_1_pielikums_Pieteikums_148.docx
Nolikuma_2_pielikums_TS_Diagnostisko_radiologijas_iekartu_piegade_148_grozijumi_Nr_1.xlsx
66456_PD.ANY_1_3_3_20211206170435.pdf
Nolikuma_1_pielikums_Pieteikums_148.docx
Nolikuma_2_pielikums_TS_Diagnostisko_radiologijas_iekartu_piegade_148_grozijumi_Nr_1.xlsx
Jautajums_08_12_atbilde_09_12_2021.docx
Nolikuma_2_pielikums_TS_Diagnostisko_radiologijas_iekartu_piegade_148_grozijumi_Nr_2_1.xlsx
Nolikums_148_grozijumi_Nr_2_T_sp.docx
66456_PD.ANY_1_4_1_20211212170020.pdf
Nolikuma_1_pielikums_Pieteikums_148.docx
Nolikuma_2_pielikums_TS_Diagnostisko_radiologijas_iekartu_piegade_148_grozijumi_Nr_2.xlsx
66456_PD.ANY_1_4_2_20211212170027.pdf
Nolikuma_1_pielikums_Pieteikums_148.docx
Nolikuma_2_pielikums_TS_Diagnostisko_radiologijas_iekartu_piegade_148_grozijumi_Nr_2.xlsx
66456_PD.ANY_1_4_3_20211212170029.pdf
Nolikuma_1_pielikums_Pieteikums_148.docx
Nolikuma_2_pielikums_TS_Diagnostisko_radiologijas_iekartu_piegade_148_grozijumi_Nr_2.xlsx
Jautajums_09_12_atbilde_13_12_2021.docx
meeting_openingprotocol_36378_PROPFIS_20211220100118.docx
DOCUMENT-CERT-STRSL_ICipruse-66456-20211220.pdf
meeting_openingprotocol_36378_OPNPRT_20211220100203.docx
Nolikuma_2_pielikums_TS_Diagnostisko_radiologijas_iekartu_piegade_148_grozijumi_Nr_2.xlsx
Zinojums_2021_148_www.docx
Lejuplādēt