Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība labiekārtojuma izveidei

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
CPV Kodi: 71700000-5,71220000-6
Nr.: RSU 2021/175/MI
Izsludināts: 24.11.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
6_FINANSU_PIEDAVAJUMS_175_MI_1.xls
7_LIGUMPROJEKTS_175_MI.docx
00_Nolikums_175_MI_buvprojekta_izstrade_un_autoruzraudziba.docx
1_PIETEIKUMS_175_MI_1.docx
3_APLIECINAJUMS_APGROZIJUMS_175_MI_1.docx
4_PRETENDENTA_PIEREDZES_APRAKSTS_175_MI_1.docx
5_SPECIALISTA_PIEREDZE_175_MI_1.docx
2.1.pielikums_Projektesanas_darbu_izpildes_grafiks.xls
2.2.pielikums_11_izdruka_210127120730892533.pdf
2.3.pielikums_11_izdruka_200814121137801308.pdf
2.4.pielikums_11_izdruka_210320123258995846.pdf
2.5.pielikums_Dzirciema_iela_16_20_LAS_21_11_kopa.pdf
2.6.pielikums_labiekartojums_projekts_gar_dzirciema_ielu.zip
2.7.1.pielikums_Philips_teritorijas_gaismekli.pdf
2.7.2.pielikums_Philips_teritorijas_gaismekli.pdf
2.8.pielikums_Buvniecibas_ieceres_realizacijas_grafiks.xlsx
2_TEHNISKA_SPECIFIKACIJA_175_MI_1.docx
65997_PD.ANY_1_1_1_20211124121047.pdf
1_PIETEIKUMS_175_MI.docx
3_APLIECINAJUMS_APGROZIJUMS_175_MI.docx
4_PRETENDENTA_PIEREDZES_APRAKSTS_175_MI.docx
5_SPECIALISTA_PIEREDZE_175_MI.docx
6_FINANSU_PIEDAVAJUMS_175_MI.xls
2_TEHNISKA_SPECIFIKACIJA_175_MI.docx
meeting_openingprotocol_35974_PROPFIS_20211206110428.docx
DOCUMENT-CERT-RSU_Tatarcika-65997-20211206.pdf
Atversanas_protokols_175_MI.docx
Nosleguma_zinojums_175_MI.docx
Lejuplādēt