Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība objektā

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 71000000-8,45000000-7
Nr.: VAMOIC 2021/115
Izsludināts: 24.11.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
Ligums_projekts_2021_115.docx
Nolikums_115.docx
Eka_004_IZRAKSTS.pdf
Eka_038_IZRAKSTS.pdf
66534_PD.ANY_1_1_1_20211124121554.pdf
Pielikums_Nr.1_Pieteikums.docx
Pielikums_Nr.2_Piedavajuma_nodrosinajums.docx
Pielikums_Nr.5_Darbinieku_saraksts.docx
Pielikums_Nr.7_Apliecinajums_par_darba_tiesisk.attiec..docx
Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi_1.docx
Pielikums_Nr.6_Apliecinajums_resursi.docx
Pielikums_Nr.8_Apaksuznemeju_saraksts.docx
Pielikums_Nr._12_Tames_formas_paraugs.xlsx
Pielikums_Nr.11_Tehniskais_un_finansu_piedavajums.docx
meeting_openingprotocol_36379_PROPFIS_20211220100125.docx
meeting_openingprotocol_36379_OPNPRT_20211220100255.docx
Lejuplādēt