Telpu akustikas uzlabošanas darbi

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 45000000-7
Nr.: RDĪD 2021/45
Izsludināts: 15.09.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
1.pielikums- Tehniskā specifikācija.docx
Darbu apjomi.xls
Pielikums Nr.1.3..pdf
3.Piedāvājuma nodrošinājums.doc
4.Pieteikums dalībai iepirkumā.doc
8.Izziņa-pieredze par veiktajiem darbiem.doc
9.1.Iesaistītā personāla saraksts.doc
9.2.Sertificēta speciālista apliecinājums.doc
10.Apdrošinātāja apliecinājuma paraugs.doc
11.Apliecinājums par būvdarbu garantiju.DOC
12.Kredītiestādes apliecinājumi par līdzekļu pieejamību.docx
13.Apliecinājums par apakšuzņēmēju.DOC
5.Apakšuzņēmēja apliecinājums.doc
6.Finanšu piedāvājums.doc
14.Izmantojamo pamatmateriāla pārskats.doc
15.Būvniecības risku analīze.doc
16.Kompetenta speciālista apliecinājums_darba aizsardzības jomā.DOC
_meeting_openingprotocol_33609_PROPFIS_20210927140122.docx
NORISES ZIŅOJUMS.doc
Lejuplādēt