Ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu nodrošināšana

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
CPV Kodi: 55300000-3
Nr.: LVPK 2021/05
Izsludināts: 15.09.2021

Ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu nodrošināšana <br/>Daļas: Pieņemšanu un kafijas paužu nodrošināšana ar ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumiem, Ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu nodrošināšana Valsts prezidenta darba kārtības pasākumos

Iepirkuma dokumentācijas faili
2.pielikums_tehniskā specifikācija_1.docx
3.pielikums_tehniskais-finanšu piedāvājums_2.docx
4.pielikums_apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu_1.docx
5.pielikums_pretendenta pieredzes apraksts_1.docx
6.pielikums_apakšuzņēmēja apliecinājums_1.docx
7.pielikums_līguma projekts.docx
4.pielikums_apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.docx
5.pielikums_pretendenta pieredzes apraksts.docx
3.pielikums_tehniskais-finanšu piedāvājums_1.docx
2.pielikums_tehniskā specifikācija.docx
3.pielikums_tehniskais-finanšu piedāvājums.docx
6.pielikums_apakšuzņēmēja apliecinājums.docx
1.pielikums_pieteikums.docx
4.pielikums_apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.docx
5.pielikums_pretendenta pieredzes apraksts.docx
3.pielikums_tehniskais-finanšu piedāvājums_1.docx
2.pielikums_tehniskā specifikācija.docx
3.pielikums_tehniskais-finanšu piedāvājums.docx
6.pielikums_apakšuzņēmēja apliecinājums.docx
Lejuplādēt