Divu detektoru gamma kameras SPECT/CT sistēmas piegāde

Iepirkuma veids: Sarunu procedūra
CPV Kodi: 45000000-7,50400000-9,33100000-1
Nr.: RAKUS 2021/88K
Izsludināts: 15.09.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
4_pielikums_Apakšuzņēmēja apliecinājuma_forma.docx
3_pielikums_Apakšuzņēmēju saraksta_forma.docx
5_pielikums_Apliecinājums par garantiju_1.docx
7_pielikums_Darba uzdevums.docx
8_pielikums_Liguma_projekts.doc
Nolikums_88K.docx
2_pielikums_objekta apskates_akta_forma_1.docx
9_pielikums_Pēcgarantijas līguma projekts.doc
1_pielikums_pieteikums_1.docx
6_pieikums_Tehniskā specifikācija_Finanšu piedāvājuma forma_1.xlsx
62961_PD.ANY_1_1_1_20210915161752.pdf
1_pielikums_pieteikums.docx
5_pielikums_Apliecinājums par garantiju.docx
2_pielikums_objekta apskates_akta_forma.docx
6_pieikums_Tehniskā specifikācija_Finanšu piedāvājuma forma.xlsx
atbilde_1.pdf
Atbilde_1_pielikums_10_kab_fakts.pdf
Atbilde_1_pielikums_Projekts_10.kab_stari.pdf
07.10.2021._grozījumi.pdf
8_pielikums_Liguma_projekts_ar_07.10.2021._grozījumiem.doc
Nolikums_88K_ar_07.10.2021._grozījumiem.docx
62961_PD.ANY_1_2_1_20211008155616.pdf
1_pielikums_pieteikums.docx
5_pielikums_Apliecinājums par garantiju.docx
2_pielikums_objekta apskates_akta_forma.docx
6_pieikums_Tehniskā specifikācija_Finanšu piedāvājuma forma.xlsx
Atbilde_3.pdf
Atbilde_2.pdf
Atbilde_4.pdf
Atbildes_uz_ieintereseta_piegadataja_jautajumiem_5.docx
Grozijumi_22.10.2021..docx
Nolikums_88K_ar_22.10.2021._grozijumiem.docx
6_pieikums_Tehniska_specifikacija_Finansu_piedavajuma_forma_ar_22.10.2021.grozijumiem_1.xlsx
4_pielikums_Apaksuznemeja_apliecinajuma_forma.docx
3_pielikums_Apaksuznemeju_saraksta_forma.docx
5_pielikums_Apliecinajums_par_garantiju_1.docx
7_pielikums_Darba_uzdevums.docx
2_pielikums_objekta_apskates_akta_forma_1.docx
9_pielikums_Pecgarantijas_liguma_projekts.doc
62961_PD.ANY_1_3_1_20211022090738.pdf
1_pielikums_pieteikums.docx
5_pielikums_Apliecinajums_par_garantiju.docx
2_pielikums_objekta_apskates_akta_forma.docx
6_pieikums_Tehniska_specifikacija_Finansu_piedavajuma_forma_ar_22.10.2021.grozijumiem.xlsx
Atbildes_uz_ieintereseta_piegadataja_jautajumiem_6.docx.pdf
meeting_openingprotocol_35297_PROPFIS_20211115130216.docx
Konkursa_zinojums_88K.pdf
Lejuplādēt