Dažādu pārtikas produktu piegāde

Iepirkuma veids: Sarunu procedūra
CPV Kodi: 03222310-9,15332170-6,03142100-9,15811000-6,15812120-0,15811100-7,15842200-4,15600000-4,15800000-6
Nr.: RPD 2021/99
Izsludināts: 15.09.2021

Dažādu pārtikas produktu piegāde Rēzeknes valstspilsētas domes struktūrvienībām <br/>Daļas: Graudu maluma produkti, cietes un cietes produkti, Dažādi pārtikas produkti, Maize, maizes izstrādājumi, kūkas, tortes un smalkmaizītes, Dabīgais medus, Svaigas ogas un rabarberi

Iepirkuma dokumentācijas faili
Tehniskā specifikācija visām daļām.xlsx
2.pielikums_info_par_pretendentu.docx
1.pielikums_pieteikums.docx
6.pielikums_pieredze.docx
5.pielikums_balstas.docx
3.pielikums_apvien.docx
4.pielikums_apaksuzn.docx
8.pielikums_fin_pied.docx
9.pielikums_ZPI_auto.docx
2.pielikums_info_par_pretendentu.docx
1.pielikums_pieteikums.docx
6.pielikums_pieredze.docx
5.pielikums_balstas.docx
3.pielikums_apvien.docx
4.pielikums_apaksuzn.docx
8.pielikums_fin_pied.docx
9.pielikums_ZPI_auto.docx
2.pielikums_info_par_pretendentu.docx
1.pielikums_pieteikums.docx
6.pielikums_pieredze.docx
5.pielikums_balstas.docx
3.pielikums_apvien.docx
4.pielikums_apaksuzn.docx
8.pielikums_fin_pied.docx
9.pielikums_ZPI_auto.docx
2.pielikums_info_par_pretendentu.docx
1.pielikums_pieteikums.docx
6.pielikums_pieredze.docx
5.pielikums_balstas.docx
3.pielikums_apvien.docx
4.pielikums_apaksuzn.docx
8.pielikums_fin_pied.docx
9.pielikums_ZPI_auto.docx
Zinojums_1._3._4._5.d.pdf
Lejuplādēt