Pārtikas produktu piegāde

Iepirkuma veids: Sarunu procedūra
CPV Kodi: 15000000-8
Nr.: PND 2021/38M
Izsludināts: 15.09.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
7.pielikums PND 2021_38_Pārtika_specifikācija_1.xls
PND_2021_38_NOLIKUMS_ pārtika_2021.doc
1.pielikums Pieteikums.docx
2.pielikums Apakšuzņēmēju saraksts.docx
5.pielikums Pieredzes saraksts.docx
3.pielikums Finanšu piedāvājums.docx
4.pielikums Apliecinājums par transportlīdzekļu atbilstību.docx
7.pielikums PND 2021_38_Pārtika_specifikācija.xls
1.pielikums Pieteikums.docx
2.pielikums Apakšuzņēmēju saraksts.docx
5.pielikums Pieredzes saraksts.docx
3.pielikums Finanšu piedāvājums.docx
4.pielikums Apliecinājums par transportlīdzekļu atbilstību.docx
7.pielikums PND 2021_38_Pārtika_specifikācija.xls
1.pielikums Pieteikums.docx
2.pielikums Apakšuzņēmēju saraksts.docx
5.pielikums Pieredzes saraksts.docx
3.pielikums Finanšu piedāvājums.docx
4.pielikums Apliecinājums par transportlīdzekļu atbilstību.docx
7.pielikums PND 2021_38_Pārtika_specifikācija.xls
1.pielikums Pieteikums.docx
2.pielikums Apakšuzņēmēju saraksts.docx
5.pielikums Pieredzes saraksts.docx
3.pielikums Finanšu piedāvājums.docx
4.pielikums Apliecinājums par transportlīdzekļu atbilstību.docx
7.pielikums PND 2021_38_Pārtika_specifikācija.xls
1.pielikums Pieteikums.docx
2.pielikums Apakšuzņēmēju saraksts.docx
5.pielikums Pieredzes saraksts.docx
3.pielikums Finanšu piedāvājums.docx
4.pielikums Apliecinājums par transportlīdzekļu atbilstību.docx
7.pielikums PND 2021_38_Pārtika_specifikācija.xls
1.pielikums Pieteikums.docx
2.pielikums Apakšuzņēmēju saraksts.docx
5.pielikums Pieredzes saraksts.docx
3.pielikums Finanšu piedāvājums.docx
4.pielikums Apliecinājums par transportlīdzekļu atbilstību.docx
7.pielikums PND 2021_38_Pārtika_specifikācija.xls
_meeting_openingprotocol_33655_PROPFIS_20210928110125.docx
DOCUMENT-CERT-PREILNP_Kunakova-63293-20210928.pdf
Atvēršanas protokols nr.2.docx
REZULTATI EIS1.odt
Lejuplādēt