Logu bloku nomaiņa

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 44221100-6,45000000-7
Nr.: VNKS 2021/010
Izsludināts: 15.09.2021

„Logu bloku nomaiņa SIA “VNK serviss” vajadzībām” <br/>Iepirkuma daļas: <br/>1. “Logu bloku nomaiņa SIA “VNK serviss” apsaimniekošanā esošajos neprivatizētajos dzīvokļos” <br/>2. “Avārijas stāvoklī esošo logu bloku nomaiņa kāpņu telpās Rūpnīcas ielā 4, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov.” <br/>

Iepirkuma dokumentācijas faili
VNKS_2021_010 _logi_Publicējamais.doc
2.-61.63.pdf
Pielikums_Nr_4_ 2 dala.xlsx
Pielikums_Nr_4_1 dala.xlsx
_meeting_openingprotocol_33729_PROPFIS_20210930111734.docx
Lejuplādēt