Būvdarbi

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 45000000-7
Nr.: DT 2021/5
Izsludināts: 15.09.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
2.pielikums_Tehniska specifikacija_Id._Nr._DT_2021_5.docx
7.pielikums_Darbu_izpildes kalendārais grafiks_Id._Nr._DT_2021_5_1.xlsx
Id._Nr._DT_2021_5_Dailes Teātra Mazās Zāles rekonstrukcija_Būvprojekta lokālās un koptāmes_2.1._T.S._1.pielikums_1.xlsx
Id._Nr._DT_2021_5_Forma izmaiņas materiālos_2.2_T.S._ 2.pielikums.xlsx
Id._Nr._DT_2021_5_Dailes Teātra Mazās Zāles rekonstrukcija_Būvprojekta lokālās un koptāmes_2.1._T.S._1.pielikums.xlsx
7.pielikums_Darbu_izpildes kalendārais grafiks_Id._Nr._DT_2021_5.xlsx
Atbildes uz pretendenta jautājumiem_28092021_2.docx
DT Maza zale_BA_korekcijas_2021-09-28-1.xlsx
Atbildes uz pretendenta jautājumiem_28092021.docx
62991_PD.ANY_1_2_1_20211004104110.pdf
1.pielikums_PIETEIKUMS_Id._Nr._DT_2021_5.docx
3.pielikums_INFORMACIJA_PAR_PRETENDENTA_PIEREDZI_Id._Nr._DT_2021_5.docx
5.pielikums_SPECIALISTU_PIEREDZES_APRAKSTS_Id._Nr._DT_2021_5.docx
Id._Nr._DT_2021_5_Dailes Teātra Mazās Zāles rekonstrukcija_Būvprojekta lokālās un koptāmes_2.1._T.S._1.pielikums.xlsx
6.pielikums_APLIECINAJUMS_PAR_OBJEKTA_APSEKOSANU_Id._Nr._DT_2021_5.docx
7.pielikums_Darbu_izpildes kalendārais grafiks_Id._Nr._DT_2021_5.xlsx
9._pielikums_APLIECINAJUMS_PAR_IEPAZĪŠANOS_AR_TEHNISKO_SPECIFIKĀCIJU_Id._Nr._DT_2021_5.docx
8.pielikums_LIGUMA_PROJEKTS_Id._Nr._DT_2021_5.doc
Atbildes uz pretendenta jautājumiem_05102021.docx
_meeting_openingprotocol_34064_PROPFIS_20211011110459.docx
Atbildes_uz_pretendenta_jautajumiem_05102021.docx
Atbildes_uz_pretendenta_jautajumiem_28092021_2.docx
DT_Maza_zale_BA_korekcijas_2021-09-28-1.xlsx
Atbildes_uz_pretendenta_jautajumiem_28092021.docx
meeting_openingprotocol_34064_PROPFIS_20211011110459.docx
Id._Nr._DT_2021_5_Dailes_Teatra_Mazas_Zales_rekonstrukcija_Buvprojekta_lokalas_un_koptames_2.1._T.S._1.pielikums.xlsx
7.pielikums_Darbu_izpildes_kalendarais_grafiks_Id._Nr._DT_2021_5.xlsx
DAILEST_OPNPRT_20211011112350.edoc
meeting_openingprotocol_34064_OPNPRT_20211011110526.docx
Lejuplādēt