Pastaigu takas izbūve

CPV Kodi: 45233260-9
Nr.: ONP 2021/46/LEADER
Izsludināts: 15.09.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
Pretendenta pieteikums.docx
VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU.docx
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM.docx
Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.docx
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI.docx
Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts.docx
GALVENO SPECIĀLISTU KVALIFIKĀCIJAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTS.docx
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS.docx
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS.docx
_meeting_openingprotocol_33587_PROPFIS_20210927110132.docx
OLAINP_OPNPRT_20210927110814.edoc
Atversanas_protokols_27.09.2021..docx
Lejuplādēt