Ēku uzturēšanas un remontdarbu pakalpojumu sniegšana

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
CPV Kodi: 50710000-5,50720000-8,50700000-2
Nr.: VVD 2021/23
Izsludināts: 15.09.2021

Ēku uzturēšanas un remontdarbu pakalpojumu sniegšana <br/>Iepirkuma daļas: <br/>1. CS (Centrālā struktūrvienība) un Lielrīgas RVP (reģionālā vides pārvalde) Rīgā <br/>2. Latgales RVP (reģionālā vides pārvalde) Daugavpilī <br/>3. Latgales RVP (reģionālā vides pārvalde) Rēzeknē <br/>4. Kurzemes RVP (reģionālā vides pārvalde) Ventspilī <br/>5. Kurzemes RVP (reģionālā vides pārvalde) Liepājā <br/>6. Zemgales RVP (reģionālā vides pārvalde) Jelgavā <br/>7. Vidzemes RVP (reģionālā vides pārvalde), Madonā <br/>8. Vidzemes RVP (reģionālā vides pārvalde), Valmierā <br/>

Iepirkuma dokumentācijas faili
Nolikums ēku uzturēšanas un remontdarbi 2021_23.docx
Finanšu piedāvājuma veidne.docx
Tehniskā specifikācija_Tehniskais piedāvājums.docx
Pieteikums.docx
Finanšu piedāvājuma veidne.docx
Tehniskā specifikācija_Tehniskais piedāvājums.docx
Pieteikums.docx
Finanšu piedāvājuma veidne.docx
Tehniskā specifikācija_Tehniskais piedāvājums.docx
Pieteikums.docx
Finanšu piedāvājuma veidne.docx
Tehniskā specifikācija_Tehniskais piedāvājums.docx
Pieteikums.docx
Finanšu piedāvājuma veidne.docx
Tehniskā specifikācija_Tehniskais piedāvājums.docx
Pieteikums.docx
Finanšu piedāvājuma veidne.docx
Tehniskā specifikācija_Tehniskais piedāvājums.docx
Pieteikums.docx
Finanšu piedāvājuma veidne.docx
Tehniskā specifikācija_Tehniskais piedāvājums.docx
Pieteikums.docx
Finanšu piedāvājuma veidne.docx
Tehniskā specifikācija_Tehniskais piedāvājums.docx
DOCUMENT-CERT-VVD_Ruskulis-62865-20211013.pdf
_meeting_openingprotocol_34181_OPNPRT_20211013100155.docx
001_CSE Finanšu piedāvājums.docx
002_CSE Finanšu piedāvājums.docx
003_CSE Finanšu piedāvājums.docx
004_Finanšu piedāvājums_Rīga.docx
005_Finanšu piedāvājums_Daugavpils.docx
006_Finanšu piedāvājums_Rezēkne.docx
007_Finanšu piedāvājums_Ventspils.docx
008_Finanšu piedāvājums_Liepāja.docx
009_Finanšu piedāvājums_Jelgava.docx
010_Finanšu piedāvājums_Madona.docx
011_Finanšu piedāvājums_Valmiera.docx
012_VVD piedavajums.pdf
meeting_openingprotocol_34181_OPNPRT_20211013100155.docx
001_CSE_Finansu_piedavajums.docx
002_CSE_Finansu_piedavajums.docx
003_CSE_Finansu_piedavajums.docx
004_Finansu_piedavajums_Riga.docx
005_Finansu_piedavajums_Daugavpils.docx
006_Finansu_piedavajums_Rezekne.docx
007_Finansu_piedavajums_Ventspils.docx
008_Finansu_piedavajums_Liepaja.docx
009_Finansu_piedavajums_Jelgava.docx
010_Finansu_piedavajums_Madona.docx
011_Finansu_piedavajums_Valmiera.docx
012_VVD_piedavajums.pdf
Finansu_piedavajuma_veidne.docx
Tehniska_specifikacija_Tehniskais_piedavajums.docx
Finansu_piedavajuma_veidne.docx
Tehniska_specifikacija_Tehniskais_piedavajums.docx
Finansu_piedavajuma_veidne.docx
Tehniska_specifikacija_Tehniskais_piedavajums.docx
Finansu_piedavajuma_veidne.docx
Tehniska_specifikacija_Tehniskais_piedavajums.docx
Finansu_piedavajuma_veidne.docx
Tehniska_specifikacija_Tehniskais_piedavajums.docx
Finansu_piedavajuma_veidne.docx
Tehniska_specifikacija_Tehniskais_piedavajums.docx
Finansu_piedavajuma_veidne.docx
Tehniska_specifikacija_Tehniskais_piedavajums.docx
meeting_openingprotocol_34181_PROPFIS_20211013100128.docx
001_CSE_Finansu_piedavajums.docx
002_CSE_Finansu_piedavajums.docx
003_CSE_Finansu_piedavajums.docx
004_Finansu_piedavajums_Riga.docx
005_Finansu_piedavajums_Daugavpils.docx
006_Finansu_piedavajums_Rezekne.docx
007_Finansu_piedavajums_Ventspils.docx
008_Finansu_piedavajums_Liepaja.docx
009_Finansu_piedavajums_Jelgava.docx
010_Finansu_piedavajums_Madona.docx
011_Finansu_piedavajums_Valmiera.docx
012_VVD_piedavajums.pdf
Nosleguma_zinojums.edoc
Lejuplādēt