Ugunsdrošo durvju piegāde un uzstādīšana

Iepirkuma veids: Sarunu procedūra
CPV Kodi: 45421131-1,44221220-3
Nr.: OT 2021/5
Izsludināts: 05.08.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
Pieredzes apraksts .doc
Speciālistu saraksts .doc
Personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, saraksts.doc
Finanšu piedāvājums.doc
Tehniskais piedāvājums.doc
Apsekošanas akts.doc
_meeting_openingprotocol_32420_PROPFIS_20210819101847.docx
DOCUMENT-CERT-OVT_Poikane-61411-20210819.pdf
Protokols (atvēršana).docx
Lejuplādēt