Laukuma seguma atjaunošana

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 45000000-7
Nr.: 2021/55
Izsludināts: 05.08.2021

“Laukuma seguma atjaunošana pie Krustpils pagasta pārvaldes un kultūras nama ēkas Jēkabpils novadā , Krustpils pagasta , Spuņģēnu ciemā .” (JNP 2021/55)

Iepirkuma dokumentācijas faili
BA-1-1 Būvdarbu apjomi - ba.xls
ĢP-1-1 ģenerālplāns dwg - gp-2-generalplans.dwg
ĢP-2-1 ģenerālplāns pdf - gp-2-1-genplans.pdf
CD-2-1 Izbūves plāns - cd-3-izbuves-plans.pdf
Krustpils pagasta stāvlaukums.docx
TI-1-1 Saskaņota topogrāfija - daugaviesi-214435.dwg
SA-1-1 Skaidrojošais apraksts - skaidrojosais-apraksts (1).pdf
SA-1-1 Skaidrojošais apraksts - skaidrojosais-apraksts.pdf
CD-3-1 Šķērsprofili - cd-4-skersprofili.pdf
CD-1-1 Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji - cd-1-1-visparigie-noradijumi.pdf
Pielikums Nr.1.docx
Pielikums Nr.2docx.docx
Pielikums Nr3.docx
Pielikums Nr.4docx.docx
Pielikums Nr.6docx.docx
Pielikums Nr5.docx
_meeting_openingprotocol_32399_PROPFIS_20210818110125.docx
Ziņojums iep. Nr. 55.docx
Lejuplādēt