Telpu uzkopšana

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
CPV Kodi: 90919200-4
Nr.: TM 2021/36
Izsludināts: 05.08.2021

Telpu uzkopšana Valsts zemes dienesta, Uzņēmumu reģistra un Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>Iepirkuma daļas: <br/>1. Telpu uzkopšana Valsts zemes dienesta vajadzībām <br/>2. Telpu uzkopšana Uzņēmumu reģistra vajadzībām <br/>3. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>4. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>5. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>6. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>7. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>8. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>9. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>10. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>11. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>12. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>13. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>14. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>15. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>16. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>17. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>18. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>19. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>20. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>21. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>22. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>23. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>24. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>25. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>26. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>27. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>28. Telpu uzkopšana Valsts probācijas dienesta vajadzībām <br/>

Iepirkuma dokumentācijas faili
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Atbilde_uz_pretendenta_jautājumiem_17_08_2021.docx
Grozījumi_Nolikumā_EIS_.doc
61097_PD.ANY_1_2_1_20210817155911.pdf
VZD_pieredzes_apraksta_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VZD_pirmā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VZD_pirmā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_10_20210817155930.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_desmitā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_desmitā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_11_20210817155931.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_vienpadsmitā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_vienpadsmitā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_12_20210817155932.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divpadsmitā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divpadsmitā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_13_20210817155934.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_trīspadsmitā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_trīspadsmitā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_14_20210817155935.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_četrpadsmitā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_četrpadsmitā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_15_20210817155936.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_piecpadsmitā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_piecpadsmitā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_16_20210817155937.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_sešpadsmitā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_sešpadsmitā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_17_20210817155939.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_septiņpadsmitā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_septiņpadsmitā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_18_20210817155940.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_astoņpadsmitā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_astoņpadsmitā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_19_20210817155941.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_deviņpadsmitā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_deviņpadsmitā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_2_20210817155919.pdf
UR_pieredzes_apraksta_veidlapa.docx
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_UR_otrā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_UR_otrā_daļa_EIS.docx
61097_PD.ANY_1_2_20_20210817155943.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divdesmitā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divdesmitā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_21_20210817155944.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divdesmit_pirmā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divdesmit_pirmā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_22_20210817155945.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divdesmit_otrā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divdesmit_otrā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_23_20210817155947.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divdesmit_trešā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divdesmit_trešā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_24_20210817155948.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divdesmit_ceturtā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divdesmit_ceturtā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_25_20210817155950.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divdesmit_piektā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divdesmit_piektā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_26_20210817155951.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divdesmit_sestā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divdesmit_sestā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_27_20210817155952.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divdesmit_septītā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divdesmit_septītā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_28_20210817155954.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divdesmit_astotā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_divdesmit_astotā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_3_20210817155920.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_trešā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_trešā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_4_20210817155922.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_ceturtā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_ceturtā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_5_20210817155923.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_piektā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_piektā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_6_20210817155924.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_sestā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_sestā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_7_20210817155926.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_septītā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_septītā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_8_20210817155927.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_astotā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_astotā_daļa.docx
61097_PD.ANY_1_2_9_20210817155928.pdf
Pieteikuma_dalībai_konkursā_veidlapa.docx
Finanšu_piedāvājuma_veidlapa_VPD_devītā_daļa.docx
Tehn_piedāvājuma_veidlapa_VPD_devītā_daļa.docx
Atbilde_uz_pretendenta_jautājumiem_18_08_2021.docx
_meeting_openingprotocol_33375_PROPFIS_20210920140321.docx
DOCUMENT-CERT-TM_Gorodnicija-61097-20210920.pdf
_meeting_openingprotocol_33375_OPNPRT_20210920141011.docx
meeting_openingprotocol_33375_PROPFIS_20210920140321.docx
meeting_openingprotocol_33375_OPNPRT_20210920141011.docx
Zinojums_EIS.docx
Lejuplādēt