Eksperimentālas pirmapstrādes līnijas iegāde

Iepirkuma veids: Sarunu procedūra
CPV Kodi: 42000000-6
Izsludināts: 05.08.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
665263__0_eksperimentalapirmapstradeslinijaiepirkumanolikums58221.pdf
Lejuplādēt