Iekšpagalma cietā seguma un lietus notekūdeņu sistēmas atjaunošana, ēkas pamatu vertikālās hidroizolācijas izbūve

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 45000000-7
Nr.: VNĪ 2021/7/2-9/AK-55
Izsludināts: 05.08.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
Līguma pielikumi.zip
Līguma projekts.docx
2. Pielikums Tāme.xlsx
1. Pielikums Buvdarbu_TS.docx
atbilde uz jautājumu (16.08.).docx
_meeting_openingprotocol_32514_PROPFIS_20210823110133.docx
atbilde_uz_jautajumu_16.08..docx
meeting_openingprotocol_32514_PROPFIS_20210823110133.docx
Lejuplādēt