Būvuzraudzības veikšana

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
CPV Kodi: 71247000-1
Nr.: LNP 2021/63
Izsludināts: 05.08.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
Piedāvātais personāla sastāvs.docx
Finanšu piedāvājums.docx
Tehniskais piedāvājums.docx
DOCUMENT-CERT-LIMNP_jana.lace-61261-20210824.pdf
_meeting_openingprotocol_32555_OPNPRT_20210824100223.docx
Ziņojums_63.doc
Lejuplādēt