Vājstrāvu sistēmu izbūves un projektēšanas darbu veikšana

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 51314000-6,71320000-7,45312000-7,45312200-9,45312100-8
Nr.: VNĪ 2021/4/4/AK-47
Izsludināts: 05.08.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
Finanšu piedāvājums_1.xlsx
Finanšu piedāvājums.xlsx
8. un 9.pielikums.docx
Jautājums atbilde.docx
_meeting_openingprotocol_32612_PROPFIS_20210825110141.docx
Jautajums_atbilde.docx
meeting_openingprotocol_32612_PROPFIS_20210825110141.docx
Zinojums_AK-47.docx
Lejuplādēt