Betonētas kūtsmēslu krātuves un šķidrmēslu krātuves būvniecība

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 45000000-7
Izsludināts: 22.06.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
660913__0_nolikums22.6.21.pdf
Lejuplādēt