Jauna traktora piegāde

Iepirkuma veids: Sarunu procedūra
CPV Kodi: 50110000-9,16720000-8
Nr.: GNP 2021/81
Izsludināts: 22.06.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
6_pielikums_Iepirkuma_liguma_projekts_1.doc
Nolikums_GNP_2021_81.doc
59507_PD.ANY_1_1_1_20210622155317.pdf
1_pielikums_Pieteikums_dalibai_iepirkuma.doc
3_pielikums_Pieredzes_saraksts.doc
4_pielikums_Apksuznemeju_saraksts.docx
4_1_pielikums_Apaksuznemeja_apliecinajums.doc
6_pielikums_Iepirkuma_liguma_projekts.doc
2_pielikums_Tehniska_specifikacija.xlsx
5_pielikums_Finanšu_piedavajums.docx
_meeting_openingprotocol_31018_PROPFIS_20210706100048.docx
DOCUMENT-CERT-GULBND_Lode-59507-20210706.pdf
_meeting_openingprotocol_31018_OPNPRT_20210706100209.docx
Atversanas_protokols_06_07_2021.pdf
Lemums_GNP_2021_81.doc
Lejuplādēt