Bērnudārza rotaļu laukumu labiekārtošana

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 45220000-5
Nr.: BND 2021/15
Izsludināts: 22.06.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
LIGUMPRPOJEKTS_BND_2011_15.pdf
NOLIKUMS BND 2021_15.pdf
PIELIKUMI_1-6_BND_2021_15_ap.docx
59443_PD.ANY_1_1_1_20210622131940.pdf
Atbildes uz jaut.doc
_meeting_openingprotocol_31111_PROPFIS_20210708111747.docx
DOCUMENT-CERT-BALDD_Zavacka-59443-20210708.pdf
_meeting_openingprotocol_31111_OPNPRT_20210708111828.docx
Izraksts_BND_2021_15.pdf
Lejuplādēt