Projektēšana un būvniecības procesa uzraudzība

Iepirkuma veids: Atklāts konkurss
CPV Kodi: 79419000-4,71000000-8
Nr.: TM 2021/27/NFI
Izsludināts: 22.06.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
1.veidlapa Pieteikums EIS_2.docx
2.veidlapa Pieredzes apraksts EIS_1.docx
3.veidlapa CV Būvspecialistiem ēku projektēšanā EIS_1.docx
4.veidlapa CV Būvspecialistiembūvdarbu vadīšanā EIS_1.docx
5.veidlapa Finanšu piedāvājums EIS_1.docx
Līgums EIS.docx
NOLIKUMS EIS.docx
Tehniskā specifikācija EIS.docx
59357_PD.ANY_1_1_1_20210622104554.pdf
1.veidlapa Pieteikums EIS_1.docx
2.veidlapa Pieredzes apraksts EIS.docx
3.veidlapa CV Būvspecialistiem ēku projektēšanā EIS.docx
4.veidlapa CV Būvspecialistiembūvdarbu vadīšanā EIS.docx
5.veidlapa Finanšu piedāvājums EIS.docx
1.veidlapa Pieteikums EIS.docx
_meeting_openingprotocol_31589_PROPFIS_20210722150205.docx
DOCUMENT-CERT-TM_Hibnere-59357-20210722.pdf
_meeting_openingprotocol_31589_OPNPRT_20210722150236.docx
ZIŅOJUMS EIS.doc
Lejuplādēt