Laivu, laivu dzinēju, piekabju laivu pārvadāšanai iegāde

Iepirkuma veids: Sarunu procedūra
CPV Kodi: 34223300-9,34311000-0,34520000-8
Nr.: VVD 2021/15
Izsludināts: 22.06.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
Nolikums.docx
Tehniskā specifikācija_2_1.docx
59442_PD.ANY_1_1_1_20210622102716.pdf
Pieteikums.docx
Finanšu piedāvājuma veidne.docx
Tehniskā specifikācija_2.docx
_meeting_openingprotocol_31200_PROPFIS_20210712101451.docx
DOCUMENT-CERT-VVD_Ruskulis-59442-20210712.pdf
_meeting_openingprotocol_31200_OPNPRT_20210712101600.docx
Noslēguma ziņojums.docx
Lejuplādēt