Būvdarbi grupu dzīvokļu un specializēto darbnīcu izveidei

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 45000000-7
Nr.: DND 2021/14
Izsludināts: 22.06.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
Buvprojekts.zip
NOLIKUMS_2021_14.docx
59302_PD.ANY_1_1_1_20210622115431.pdf
1_pielikums_Pieteikums_dalibai_iepirkuma.docx
4_pielikums_Apaksuznemeju_saraksts.docx
5_pielikums_Apliecinajums.docx
8_pielikums_Apliecinajums_par_finansu_apgrozijumu.docx
6_pielikums_Pretendenta_pieredzes_apliecinajums.docx
7_pielikums_Informacija_par_specialistiem.docx
3_pielikums_Finansu_piedavajums.docx
Tames_forma.xlsx
2_pielikums_Tehniska_specifikacija_Tehniskais_piedavajums.docx
Jautajums_atbilde_09_07_2021.docx
_meeting_openingprotocol_31447_PROPFIS_20210719110157.docx
DOCUMENT-CERT-DAUND_Iveta-59302-20210719.pdf
_meeting_openingprotocol_31447_OPNPRT_20210719110440.docx
Lejuplādēt