Ēkas būvdarbi

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 45210000-2
Nr.: LNP 2021/23
Izsludināts: 22.06.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
Līguma projekts_7.pielikums_20.06.2021.docx
PII būvdarbi_Nolikums_2021.docx
59354_PD.ANY_1_1_1_20210622135701.pdf
1.pielikums_pieteikums.docx
2.pielikums_pretendenta pieredze.docx
3.pielikums_personāls.docx
4.pielikums_apakšuzņēmēji un apliecinājums.docx
6.pielikums_finanšu piedāvājums.docx
5-1.pielikums_ tāme.xls
5.pielikums_tehniskā specifikācija.docx
Jautājumi un atbildes_1_2.docx
Jautājumi un atbildes_1_1.docx
Jautājumi un atbildes_1.docx
Iepirkuma komisijas skaidrojums.docx
Jautājumi un atbildes_7.doc
Jautājumi un atbildes_6_.doc
Jautājumi un atbildes_5.docx
Jautājumi un atbildes_4.docx
Jautājumi un atbildes_3.docx
Jautājumi un atbildes_2.docx
59354_PD.ANY_1_2_1_20210712183534.pdf
1.pielikums_pieteikums.docx
2.pielikums_pretendenta pieredze.docx
3.pielikums_personāls.docx
4.pielikums_apakšuzņēmēji un apliecinājums.docx
6.pielikums_finanšu piedāvājums.docx
5-1.pielikums_ tāme_preciz_12072021.xls
5.pielikums_tehniskā specifikācija.docx
Jautājumi un atbildes_7_.doc
Jautājumi un atbildes_11.docx
Jautājumi un atbildes_10.docx
Jautājumi un atbildes_9.docx
Jautājumi un atbildes_8.docx
_meeting_openingprotocol_31492_PROPFIS_20210720100601.docx
DOCUMENT-CERT-LIELVNP_Daira-59354-20210720.pdf
Protokols Nr.6_atvēršana_n.docx
Lejuplādēt