Datortehnikas noma

Iepirkuma veids: Sarunu procedūra
CPV Kodi: 30000000-9
Nr.: VISC 2021/2
Izsludināts: 14.01.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
Nolikums_datoru_noma_12_01_VISC_2021_2.docx
1_pielikums_Tehn_spec_datoru noma_12_01_VISC_2021_2_1.docx
2_pielikums_Pieteikums_datoru noma_12_01_VISC_2021_2_1.docx
3_pielikums_Finansu_pied_datoru noma_12_01_VISC_2021_2_1.docx
4_pielikums_Pers_apvien_apliecinajums_datoru noma_12_01_VISC_2021_2_1.docx
5_pielikums_Tehn_speju_apliecinajums_datoru noma_12_01_VISC_2021_2_1.docx
6_pielikums_Apaksuzenemeji_datoru_noma_12_01_VISC_2021_2_1.docx
7_pielikums_Pers_apliecinajums_datoru noma_12_01_VISC_2021_2_1.docx
8_pielikums_Liguma_projekts_datoru noma_12_01_VISC_2021_2.docx
50320_PD.ANY_1_1_1_20210114173312.pdf
2_pielikums_Pieteikums_datoru noma_12_01_VISC_2021_2.docx
5_pielikums_Tehn_speju_apliecinajums_datoru noma_12_01_VISC_2021_2.docx
3_pielikums_Finansu_pied_datoru noma_12_01_VISC_2021_2.docx
1_pielikums_Tehn_spec_datoru noma_12_01_VISC_2021_2.docx
4_pielikums_Pers_apvien_apliecinajums_datoru noma_12_01_VISC_2021_2.docx
6_pielikums_Apaksuzenemeji_datoru_noma_12_01_VISC_2021_2.docx
7_pielikums_Pers_apliecinajums_datoru noma_12_01_VISC_2021_2.docx
Lejuplādēt