Plastplēves nomaiņa kokaudzētavu siltumnīcām

Iepirkuma veids: Cenu aptauja
CPV Kodi: 44176000-4,45000000-7
Nr.: AS LVM SS_2021_13_Ak
Izsludināts: 14.01.2021
Iepirkuma dokumentācijas faili
1.PIELIKUMS-Apliecinājums_Pieteikuma_forma_1.doc
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_1.daļa Mazsilu KA_1.docx
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_2.daļa Podiņu KA_1.docx
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_3.daļa Kalsnavas KA_1.docx
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_4.daļa Valmieras KA_1.docx
3.pielikums_ Pieredzes apliecinajums_1.docx
4.pielikums_ Būvspeciālista kvalificētā personāla apliecinājums_1.odt
5.pielikums_ Līgumprojekts.docx
Nolikums_Plastplēves nomaiņa LVM Sēklas un stādi siltumnīcām.docx
Protokols Nr.1_Iepirkuma_apst_izslud..doc
50340_PD.ANY_1_1_1_20210114131324.pdf
1.PIELIKUMS-Apliecinājums_Pieteikuma_forma.doc
3.pielikums_ Pieredzes apliecinajums.docx
4.pielikums_ Būvspeciālista kvalificētā personāla apliecinājums.odt
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_1.daļa Mazsilu KA.docx
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_2.daļa Podiņu KA.docx
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_3.daļa Kalsnavas KA.docx
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_4.daļa Valmieras KA.docx
50340_PD.ANY_1_1_2_20210114131330.pdf
1.PIELIKUMS-Apliecinājums_Pieteikuma_forma.doc
3.pielikums_ Pieredzes apliecinajums.docx
4.pielikums_ Būvspeciālista kvalificētā personāla apliecinājums.odt
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_1.daļa Mazsilu KA.docx
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_2.daļa Podiņu KA.docx
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_3.daļa Kalsnavas KA.docx
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_4.daļa Valmieras KA.docx
50340_PD.ANY_1_1_3_20210114131331.pdf
1.PIELIKUMS-Apliecinājums_Pieteikuma_forma.doc
3.pielikums_ Pieredzes apliecinajums.docx
4.pielikums_ Būvspeciālista kvalificētā personāla apliecinājums.odt
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_1.daļa Mazsilu KA.docx
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_2.daļa Podiņu KA.docx
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_3.daļa Kalsnavas KA.docx
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_4.daļa Valmieras KA.docx
50340_PD.ANY_1_1_4_20210114131333.pdf
1.PIELIKUMS-Apliecinājums_Pieteikuma_forma.doc
3.pielikums_ Pieredzes apliecinajums.docx
4.pielikums_ Būvspeciālista kvalificētā personāla apliecinājums.odt
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_1.daļa Mazsilu KA.docx
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_2.daļa Podiņu KA.docx
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_3.daļa Kalsnavas KA.docx
2.pielikums_Tehniskie noteikumi_4.daļa Valmieras KA.docx
_meeting_openingprotocol_25387_PROPFIS_20210209110147.docx
DOCUMENT-CERT-LVM_Knodze-50340-20210209.pdf
Piedāvājumu atvēršnas protokols.docx
zinojums_iepirkumam_AS LVM SS_2021_13_Ak.docx
Lejuplādēt