Medicīnas ierīču, inventāra un aprīkojuma piegāde

Iepirkuma veids: Sarunu procedūra
CPV Kodi: 33100000-1
Nr.: VSIA NRC VAIVARI 2020/54/ERAF
Izsludināts: 24.11.2020
Iepirkuma dokumentācijas faili
Nolikums.docx
Tehniska_specifikacija_medicinas_ierices_inventars_aprikojums.xlsx
48110_PD.ANY_1_1_10_20201124084340.pdf
48110_PD.ANY_1_1_11_20201124084348.pdf
48110_PD.ANY_1_1_12_20201124084355.pdf
48110_PD.ANY_1_1_13_20201124084403.pdf
48110_PD.ANY_1_1_14_20201124084411.pdf
48110_PD.ANY_1_1_15_20201124084419.pdf
48110_PD.ANY_1_1_16_20201124084427.pdf
48110_PD.ANY_1_1_17_20201124084435.pdf
48110_PD.ANY_1_1_18_20201124084443.pdf
48110_PD.ANY_1_1_19_20201124084451.pdf
48110_PD.ANY_1_1_1_20201124084212.pdf
48110_PD.ANY_1_1_20_20201124084458.pdf
48110_PD.ANY_1_1_21_20201124084507.pdf
48110_PD.ANY_1_1_22_20201124084515.pdf
48110_PD.ANY_1_1_23_20201124084523.pdf
48110_PD.ANY_1_1_24_20201124084532.pdf
48110_PD.ANY_1_1_2_20201124084225.pdf
48110_PD.ANY_1_1_3_20201124084233.pdf
48110_PD.ANY_1_1_4_20201124084245.pdf
48110_PD.ANY_1_1_5_20201124084259.pdf
48110_PD.ANY_1_1_6_20201124084307.pdf
48110_PD.ANY_1_1_7_20201124084316.pdf
48110_PD.ANY_1_1_8_20201124084323.pdf
48110_PD.ANY_1_1_9_20201124084332.pdf
Nolikums grozijumi.docx
48110_PD.ANY_1_3_10_20201228173530.pdf
48110_PD.ANY_1_3_11_20201228173530.pdf
48110_PD.ANY_1_3_12_20201228173531.pdf
48110_PD.ANY_1_3_13_20201228173531.pdf
48110_PD.ANY_1_3_14_20201228173532.pdf
48110_PD.ANY_1_3_15_20201228173532.pdf
48110_PD.ANY_1_3_16_20201228173533.pdf
48110_PD.ANY_1_3_17_20201228173534.pdf
48110_PD.ANY_1_3_18_20201228173534.pdf
48110_PD.ANY_1_3_19_20201228173535.pdf
48110_PD.ANY_1_3_1_20201228173521.pdf
48110_PD.ANY_1_3_20_20201228173535.pdf
48110_PD.ANY_1_3_21_20201228173535.pdf
48110_PD.ANY_1_3_22_20201228173536.pdf
48110_PD.ANY_1_3_23_20201228173536.pdf
48110_PD.ANY_1_3_24_20201228173537.pdf
48110_PD.ANY_1_3_2_20201228173526.pdf
48110_PD.ANY_1_3_3_20201228173527.pdf
48110_PD.ANY_1_3_4_20201228173527.pdf
48110_PD.ANY_1_3_5_20201228173527.pdf
48110_PD.ANY_1_3_6_20201228173528.pdf
48110_PD.ANY_1_3_7_20201228173528.pdf
48110_PD.ANY_1_3_8_20201228173529.pdf
48110_PD.ANY_1_3_9_20201228173529.pdf
_meeting_openingprotocol_24841_PROPFIS_20210119100218.docx
Lejuplādēt