Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vadība: ceļā uz zaļāku nākotni

Praktikums piegādātājiem, 09.10-10.10 plkst. 10.00-15.30

Pieteikšanās termiņš:  01.10.2024 

Šodienas globālajos tirgos ilgtspējīga domāšana kļūst par nepieciešamību, nevis izvēli. Klimata pārmaiņas, resursu izsīkšana un sociālā nevienlīdzība ir izaicinājumi, kuriem jāpievēršas, lai nodrošinātu ilgtermiņa izaugsmi un uzņēmējdarbības stabilitāti.

Ilgtspējīga uzņēmējdarbība nozīmē ne tikai atbildību pret vidi, bet arī taisnīguma un sociālās labklājības veicināšanu. Tā palīdz uzņēmumiem pielāgoties mainīgajām tirgus prasībām un palielināt konkurētspēju, pieaugot pieprasījumam pēc videi draudzīgiem un sociāli atbildīgiem produktiem un pakalpojumiem. Ilgtspējīgas prakses, piemēram, resursu taupīšana un atkritumu samazināšana, palīdz samazināt izmaksas un uzlabot operatīvo efektivitāti.

Praktikuma mērķis: sniegt dalībniekiem padziļinātas zināšanas un praktiskus instrumentus ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veicināšanai, kas atbalsta vides ilgtspēju, taisnīgumu, nodarbinātību un sociālo iekļaušanu.

Ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamati (1. diena)

 • Ievads ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā;
 • Ilgtspējīgas attīstības mērķi (SDG) un uzņēmumu loma to sasniegšanā;
 • Piegādes ķēžu pārvaldība – kritēriji un standarti;
 • Ilgtspējīgu produktu un pakalpojumu izstrāde;
 • Ilgtspējīgu produktu dizains un dzīves cikla analīze;
 • Zaļās inovācijas un to loma uzņēmējdarbībā;
 • Ilgtspējas stratēģijas izstrāde un KPI.

Praktiskā daļa - dalībnieki izvēlas SDG mērķus, plāno aktivitātes, definē KPI un izstrādā stratēģiju ilgtspējības integrēšanai uzņēmumā.

Ilgtspējīgs iepirkums un zaļais mārketings (2. diena)

 • Ilgtspējīgs iepirkums un tā ieguvumi;
 • Zaļais iepirkums, kritēriji un piemēri;
 • Sociāli atbildīgs iepirkums - kritēriji un piemēri;
 • Marķējumi, to nozīme un ieguvumi;
 • Dzīves cikla izmaksas un to nozīme;
 • Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums - kritēriju izstrāde un veidošana;
 • Ilgtspējas komunikācija un mārketings;
 • Zaļais mārketings un tā principi.

Praktiskā daļa - dalībnieki izstrādā ilgtspējīga iepirkuma plānu, analizē marķējumus, veido zaļā mārketinga stratēģiju, un izstrādā kritērijus saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, ņemot vērā dzīves cikla izmaksas un sociālo atbildību.

Apmācību kurss piedāvā uzņēmējiem iespēju apgūt visaptverošas zināšanas un praktiskas prasmes, kas nepieciešamas ilgtspējīgas uzņēmējdarbības un zaļā iepirkuma ieviešanai, sniedzot iespēju integrēt ilgtspējības principus savā darbībā un piegādes ķēdēs.

Ieguvumi no dalības: 

 • Palielināta konkurētspēja: iespēja uzzināt, kā integrēt ilgtspējības principus savā uzņēmējdarbībā, kas veicina konkurētspēju tirgū, kur pieaug pieprasījums pēc videi draudzīgiem produktiem.
 • Samazinātas izmaksas: uzņēmumi iemācīsies ilgtspējīgas prakses, piemēram, resursu taupīšanu un atkritumu samazināšanu, kas palīdz samazināt izmaksas un veicinās darba efektivitāti. 
 • Uzlabota reputācija: demonstrējot apņemšanos ievērot ilgtspējības principus, uzņēmumi veicina savu reputāciju un iegūst lielāku sabiedrības un klientu uzticību.
 • Profesionālas zināšanas un prasmes: dalībnieki iegūs praktiskus instrumentus, kā veiksmīgāk piemērot ilgtspējīgas attīstības principus uzņēmumā.

Mērķauditorija: uzņēmumu vadītāji un īpašnieki, kas vēlas vadīt savus uzņēmumus ilgtspējīgākā virzienā. Ilgtspējības projektu vadītāji, speciālisti, konsultanti, kuriem jāpaplašina savas zināšanas un praktiskās prasmes, lai efektīvāk atbalstītu uzņēmumus ilgtspējības ieviešanā.

Inese Pelša

Praktikumu vada
Inese Pelša

Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociācijas valdes priekšsēdētāja.

No 2014.gada līdz 2023.gadam strādāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ar zaļā publiskā iepirkuma jautājumiem, izstrādājot normatīvo regulējumu, konsultējot iepirkumu speciālistus par zaļā publiskā iepirkuma jautājumiem. 2020.gadā Izstrādājusi grozījumus 2017.gada Ministru kabineta noeteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”. Šobrīd notiek izstrāde pie MK not. nr. 353 grozījumu veikšanas, pārskatot zaļā iepirkuma kritērijus vairākām preču un pakalpojumu grupām. Darbojas Eiropas Komisijas «Zaļā publiskā iepirkuma vadības grupā» (Green public procurement Advirosy Board). 

Doktorante un pētniece Latvijas Universitātē, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē. Promocijas darba tēma saistīta ar zaļā publiskā iepirkuma ietekmi uz tautsaimniecību. Inese Pelša ir piedalījusies 15 starptautiskās zinātniskās konferencēs 8 valstīs (Vācija, Lielbritānija, Čehija, Spānija, Lietuva, Taizeme, Horvātija, Latvija) un izstrādājusi 10 zinātniskās publikācijas, kuras ir indeksētas (Web of Science, Scopus datubāzēs). 

Dalība praktikumā

Norises vieta: Iepirkumi.lv birojs, Rīga, Kr. Valdemāra 106-183

Cena: € 319.00 + PVN (cenā iekļauti mācību materiāli drukātā veidā, tējas/kafijas pauzes, pusdienas, autostāvvieta)

Vietu apmācībās nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Atsaucot savu dalību seminārā piecas dienas pirms apmācībām (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms semināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad semināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt apmācības (iepriekš informējot).


Praktikumu rīko Iepirkumu akadēmija sadarbībā ar Latvijas Ilgtspējīgu iepirkumu asociāciju. 

Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs