Zemsliekšņa iepirkumu efektivizācija un digitalizācija

Diskusiju konference, 22.08.2024 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  20.08.2024 

Zemsliekšņa iepirkumi ir iepirkumi, kuriem nepiemēro Publisko iepirkumu likuma (PIL) regulējumu, jo to paredzamā līgumcena ir mazāka par likumā noteiktajām līgumcenu robežvērtībām. Lai arī zemsliekšņa iepirkumi salīdzinoši ir vienkāršāki, tomēr aizvien praksē ir daudz jautājumu un neskaidrību. Šīs konferences mērķis ir diskutēt par aktuālo praksē, kā efektīvi plānot un īstenot zemsliekšņa iepirkumus. 

Konferencē diskutēsim: 

 • Vai likuma nepiemērošana nozīmē, ka pasūtītājiem ir tiesības brīvi rīkoties, pērkot preces, pakalpojumus vai būvdarbus? Kādi principi un vadlīnijas būtu jāievēro veicot zemsliekšņa iepirkumus?
 • Kā pareizi plānot un īstenot zemsliekšņa iepirkumus? Kāda ir labā prakse un kādus PIL “rīkus” pārņemt zemsliekšņu iepirkumu organizēšanā?
 • Kā rīkoties, ja šādai iegādei ir piesaistīts ES finansējums? Kādi ir ieteikumi no uzraugošajām iestādēm?
 • Kādi ir galvenie mīti par zemsliekšņa iepirkumiem?
 • Vai šodien zemsliekšņa iepirkumi jeb tirgus izpētes tiešām ietaupa laiku? Vai tās tiek rīkotas efektīvi?
 • Kā izmantot pieejamās tehnoloģijas un resursus, lai atvieglotu zemsliekšņa iepirkumu veikšanu?

Mīti un patiesība par zemsliekšņa iepirkumiem 

 • Zemsliekšņa iepirkumi iepirkumu plānā;
 • Piedāvājuma formāts – paraksta tiesiskā nozīme un piedāvājuma izteikšanas formāts;
 • Piedāvājuma saturs – obligātās un “neobligātās” prasības;
 • Komunikācija ar piegādātāju;
 • Piedāvājuma izvēles kritēriji.

10.05 - 10.30 Lekcija: Līga Avena - Juriste, publisko iepirkumu eksperte

Nepamatota dalīšana

 • Iepirkumu plānošanas pamatprincipi;
 • Sadalīta iepirkuma pazīmes;
 • Sadalīta iepirkuma piemēri;

10.30 - 10.45 Lekcija: Māra Rūtentāle  - Centrālā finanšu un līgumu aģentūras Izglītības pārvaldības projektu nodaļas vecākā eksperte 

Tirgus priekšizpētes veikšanas praktiskie aspekti

 • Kā veikt zemsliekšņu iepirkumus?
 • Kā un kad dokumentēt zemsliekšņu iepirkumus?
 • Nestandarta situācijas jeb praktiskie risinājumi zemsliekšņu iepirkumos

10.45 - 11.00 Lekcija: Mārtiņš Briedis - Rīgas Tehniskās universitātes Juridiskā atbalsta un dokumentu pārvaldības departamenta Iepirkumu un pasūtījumu centra vadītājs

Kas pasūtītājiem jāievēro zemsliekšņa iepirkumos?

 • Kādi normatīvie akti jāievēro papildus publisko iepirkumu jomai?
 • Konkurences padomes loma zemsliekšņu iepirkumu uzraudzīšanā
 • Vai jāceļ līgumcenas sliekšņi?

11.00 - 11.20 Lekcija: Katrīne Pļaviņa Mika - Sorainen zvērināta advokāte, Publisko iepirkumu prakses vadītāja

Kā izmantot mākslīgā intelekta rīkus un servisus iepirkumos?

 • Mākslīgā intelekta ietekme un priekšrocības
 • Kādas ir galvenās mākslīgā intelekta tehnoloģijas
 • Kādi ir pieejamie mākslīgā intelekta rīki ikdienas produktivitātes uzlabošanai
 • Praktiski piemēri kā izmantot mākslīgā intelekta rīkus un servisus iepirkumu procesā.

11.35 - 11.50 Lekcija: Ričards Fomrats - KPMG Latvija, Digitālās transformācijas vadītājs

Kā efektīvi un pārredzami rīkot zemsliekšņa iepirkumus?

11.50 - 12.05 Lekcija: Inga Ceplīte - Iepirkumi.lv e-iepirkumu risinājumu projekta vadītāja

AI veidota prasību specifikācija

 • Kā veidot promptus, lai atpakaļ saņemtu jēgpilnu rezultātu?
 • Kā precizēt rezultātu pēc pirmās atbildes?
 • Kā saprast, vai rezultāts ir adekvāts?

12.05 - 12.25 Lekcija: Mārtiņš Zvīgulis - Web Multishop Company direktors


12.25 - 13.00 Diskusijas panelī:
Līga Avena - Juriste, publisko iepirkumu eksperte
Māra Rūtentāle - Centrālā finanšu un līgumu aģentūras Izglītības pārvaldības projektu nodaļas vecākā eksperte 
Mārtiņš Briedis - Rīgas Tehniskās universitātes Juridiskā atbalsta un dokumentu pārvaldības departamenta Iepirkumu un pasūtījumu centra vadītājs
Katrīne Pļaviņa Mika - Sorainen zvērināta advokāte, Publisko iepirkumu prakses vadītāja
Ričards Fomrats - KPMG Latvija, Digitālās transformācijas vadītājs
Inga Ceplīte - Iepirkumi.lv e-iepirkumu risinājumu projekta vadītāja

Mārtiņš Zvīgulis - Web Multishop Company direktors


Dalībnieku saraksts tiek precizēts.


Konferences moderatore: Sabīna Bušmane - Publisko iepirkumu eksperte, Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja

Dalība konferencē

Dalības maksa: € 97.00 + PVN (iekļauti izdales materiāli elektroniskā veidā).
Konference norisināsies tiešsaistē.

Vietu konferencē nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad konferenci nav iespējams apmeklēt, dalībnieka vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies konferencē.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt konferenci (iepriekš informējot).

Apmācību kalendārs