Veiksmīga būvniecības iepirkuma norise ES fondu ietvaros. Neatbilstību prakses piemēri

Vebinārs, 15.08.2024 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  14.08.2024 

Sākoties jaunajam Eiropas Savienības (ES) fondu 2021. - 2027. plānošanas periodam, pieaug izsludināto iepirkumu skaits. Lai nodrošinātu veiksmīgu būvniecības iepirkumu organizēšanu un norisi ES fondu ietvaros, ir būtiski izprast līdz šim konstatētos iepirkumu pārkāpumus, to cēloņus un sekas. Vebinārā paredzēts skaidrot būvniecības (būvdarbu un projektēšanas) iepirkumu pārkāpumu piemērus iepriekšējā Eiropas Savienības plānošanas perioda ietvaros, kā rezultātā pieņemti lēmumi par neatbilstību konstatēšanu, kā arī aplūkot aktuālās iepirkumu normatīvā regulējuma pārkāpumu tendences, kas var ietekmēt Eiropas Savienības fondu līdzekļu apguvi, pamatojoties uz Iepirkumu uzraudzības biroja metodiskajiem materiālajiem un pieņemtajiem lēmumiem.

Vebināra mērķis: izpētīt un skaidrot pieņemtos lēmumus par konstatētajām neatbilstībām būvniecības iepirkumos ES fondu ietvaros.

Satura apraksts: 

  • Ieskats neatbilstības jēdziena skaidrojumā ES fondu projektos;
  • Konstatētās neatbilstības būvniecības iepirkumu dokumentācijā; 
  • Neatbilstības būvniecības iepirkumu vērtēšanas posmā;
  • Pieļautie pārkāpumi līgumu izpildē, t.sk. būtiski līguma grozījumi līguma izpildes gaitā kā viena no biežākajām neatbilstībām ES fondu iepirkumu ietvaros;
  • Ieskats aktuālākajās problēmās būvniecības iepirkumos.

Mērķauditorija: vebinārs pamatā paredzēts iepirkumu veicējiem ar priekšzināšanām, bet apskatītie jautājumi var būt saistoši arī iepirkumu speciālistiem, kas tikai uzsākuši savu darbību konkrētajā jomā.

Sanda Stikute

Vebināru vada
Sanda Stikute

CFLA Juridiskā departamenta Juridiskās nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte.

Pieredze Publisko iepirkumu jomā jau kopš 2014. gada. No 2018. līdz 2023. gadam darbojusies kā Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vecākā eksperte publisko iepirkumu jomā, bet šobrīd turpina profesionāli attīstīties kā aģentūras Juridiskā departamenta Juridiskās nodrošinājuma nodaļas vecākā eksperte – juriskonsulte. 

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs