Elektronisko dokumentu glabāšana un arhivēšana

Vebinārs, 01.08.2024 plkst. 10.00-13.00

Pieteikšanās termiņš:  31.07.2024 

Vebināra mērķis: sniegt visaptverošas zināšanas un praktiskus risinājumus efektīvai elektronisko dokumentu pārvaldībai un arhivēšanai, nodrošinot dokumentu drošību, pieejamību un atbilstību normatīvajiem aktiem.

Satura apraksts: 

  • Elektroniskie dokumenti to veidi;
  • Elektronisko dokumentu glabāšanas termiņi;
  • Elektronisko dokumentu glabāšana;
  • Elektronisko dokumentu formāti ilgstošai glabāšanai;
  • Elektronisko dokumentu arhivēšana;
  • Elektronisko dokumentu aprakstīšana;
  • Elektronisko dokumentu nodošana valsts glabāšanā;
  • Datubāžu dati un to arhivēšana.

Mērķauditorija: valsts un pašvaldību institūciju arhivāri, lietveži un vadītāji, informāciju sistēmu, dokumentu vadības sistēmas izstrādātāji un citi interesenti, kas iesaistīti elektronisko dokumentu pārvaldībā un arhivēšanā.

Svyat Elkind

Vebināru vada
Svyat Elkind

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofonofoto dokumentu arhīva Elektronisko dokumentu nodaļas vadītājs.

Latvijas Nacionālajā arhīvā darbojas 11 gadus, no tiem piecus gadu strādājis kā Dokumentu digitalizācijas speciālists un piecus gadus kā Arhīva eksperts elektronisko dokumentu jautājumos. Šobrīd vada Latvijas nacionālā arhīva Elektronisko dokumentu nodaļu.

Dalība vebinārā

Vebinārs notiks Zoom platformā.

Cena: € 57.37 + PVN (cenā iekļauta lekcija un izdales materiāli elektroniskā veidā). 

Vietu vebinārā nodrošinām dalībniekiem, kas veikuši pilnu apmaksu vai sagatavojuši garantijas vēstuli pēcapmaksai. Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms vebināra, lūgums nosūtīt maksājuma uzdevumu uz akademija@iepirkumi.lv
Atsaucot savu dalību vebinārā piecas dienas pirms vebināra (ieskaitot), tiek atgriezta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja pieteikums tiek atcelts īsi pirms vebināra norises, maksa netiek atmaksāta. Neparedzētu apstākļu gadījumā, kad vebināru nav iespējams apmeklēt, vietā drīkst piedalīties cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot uz akademija@iepirkumi.lv. Maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.


Cita informācija:
Ieteikums sazināties ar sava uzņēmuma/iestādes sistēmas administratoru, lai pārliecinātos, ka esat autorizēts izmantot Zoom programmu. Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums: dators vai telefons ar interneta pieslēgumu, “austiņas” vai cita audio iekārta un mikrofons.
Vebinārā būs iespēja saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar vebināra tēmu. Noklausoties kursu, e-pastā tiek nosūtīta elektroniski sagatavota apliecība par dalību. Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt vebināru (iepriekš informējot).


Sīkāka informācija pa tālruni: 27798887

Apmācību kalendārs